Menu

Terug naar Actualiteit >Subsidie wolfwerende maatregelen voor hobbyschapenhouders

Geschreven op 22 juli 2021. - Schapenhouders
Subsidie wolfwerende maatregelen hobbyschapenhouders

Op vrijdag 16 juli keurde de Vlaamse regering een principieel besluit goed dat voorziet in de vaststelling van de regels voor de subsidiëring van wolfwerende maatregelen. Na advies van de Minaraad dient de Vlaamse Regering dit besluit vervolgens definitief goed te keuren alvorens schapenhouders hiervan gebruik zullen kunnen maken.

De belangrijkste elementen van dit besluit betreffen een vergoeding van 90% (tot op heden is dit 80%) van de kosten die nodig zijn om een bestaande omheining aan te passen tot een wolfwerende omheining én een eenmalige forfait van 4,50 euro per lopende meter wolfwerende omheining voor de onderhoudskosten. Vooral dit laatste was een vraag die Boerenbond meermaals op tafel legde en waar nu aan tegemoet wordt gekomen.
De subsidie voorziet naast de ondersteuning om bestaande omheiningen wolf-proofed te maken ook ondersteuning om nieuwe omheiningen te plaatsen ter vervanging van een natuurlijke barrière. Ook voor nachtrasters kunnen deze middelen worden aangevraagd.
Dit besluit is gericht op de hobbyschapenhouders waarbij er een maximum van vijftig vrouwelijke dieren (ouder dan 6 maanden) wordt gehanteerd. De aanvraag komt alleen in aanmerking wanneer het totale subsidiebedrag hoger is dan 500 euro. De perimeter waar deze maatregelen kunnen worden genomen zijn gericht op het risicogebied waarin de gemeenten zijn opgenomen die het hoogste risico hebben op schade door wolven. Deze kaart is te vinden via deze link en wordt driemaandelijks geactualiseerd. Schapenhouders met een hoger aantal vrouwelijke dieren kunnen beroep doen op de nieuwe regeling betreffende de niet-productieve investeringen uit het VLIF.
Naast schapen worden ook hobbyhouders van geiten, alpaca’s en herten in de mogelijkheid gesteld om via eenzelfde subsidiëring hun dieren te beschermen. Tot slot zal ook een omheining gesubsidieerd worden voor de bescherming van paarden of pony’s die zich bevinden binnen een specifiek aangeduide schutkring. De schutkring wordt bepaald door ANB en INBO wanneer er door een wolvenaanval op een paard of pony een potentiële probleemsituatie is ontstaan. De subsidieregeling binnen deze schutkring loopt af 6 maanden na de laatste wolvenaanval op paarden of pony’s. 
Zodra het besluit definitief is (we verwachten dit in het najaar) communiceren we dit zodat je op de hoogte bent vanaf wanneer deze middelen effectief kunnen worden aangevraagd.