Menu

Terug naar Actualiteit >Terugblik startmoment Veerkrachtige dorpen Schriek

Geschreven op 19 november 2018. - Nieuws, Actie(f) in je dorp
Veekrachtige dorpen - Schriek

Veerkrachtige dorpen ging van start in Schriek. Ruim 70 deelden hun mening over én ideeën voor hun dorp. Met jetons, stickers, tekstballonnetjes, papier en stiften werd er heel wat informatie verkregen.

 

Schriek is duidelijk een levendig dorp waar heel veel te beleven valt! Er is een actief verenigingsleven met tal van leuke activiteiten die steevast veel volk op de been krijgen. Toch zien de deelnemers enkele kansen om van schriek en nog beter dorp te maken. Onder andere investeren in meer verkeersveiligheid, een betere bereikbaarheid, sportinfrastructuur, een specifiek onthaalbeleid voor nieuwkomen én investeringen in de openbare ruimte.

De komende maanden wordt hier volop aan verder gewerkt tijdens enkele boeiende werksessies.

Meer informatie op www.veerkrachtigedorpen.be