Menu

Terug naar Actualiteit >Tot welke eerstelijnszone zorg behoor jij?

Geschreven op 11 juli 2018. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Eerstelijnszorg en eerstelijnszones

Huisartsen, apothekers, thuisverplegers, psychologen, welzijnswerkers… zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de Vlaming staan. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en welzijnsvragen. Deze zorg- en hulpverleners gaan nu nauwer en met meer expertise samenwerken. De eerstelijnshervorming heeft tot doel de zorg in de eerste lijn meer integraal te organiseren, met een centrale plaats voor de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger.

Na een uitgebreid bottom-upproces waarbij aan een groot aantal partners in de eerstelijnszorg gevraagd werd om eerstelijnszones te vormen, zijn uiteindelijk 60 eerstelijnszones afgebakend: 59 in Vlaanderen en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op de website van het agentschap zorg en gezondheid kan je zien tot welke eerstelijnszone jouw gemeente behoort. Klik hier.

De oprichting van de eerstelijnszones is een grote stap in de hervorming van de eerste lijn die minister Vandeurzen in 2016 begon. Het doel is het realiseren van optimale levenskwaliteit en autonomie voor personen met een zorg- of ondersteuningsnood. Daarom moet zorg en hulp gericht zijn op alle levensdomeinen. Voor de Vlaming betekent dit betere zorg en meer betrokkenheid. Zijn eerstelijnszorg- of hulpverlener krijgt namelijk een ruimer zicht op welke oplossingen er voor zijn specifieke zorgvraag zijn. Er wordt ook meer rekening gehouden met wat de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger zelf willen, kunnen en verwachten.

De eerstelijnszones zijn de structuren die de integrale zorg op het lokale niveau zullen organiseren. Het zijn gebieden van 75.000 tot 125.000 inwoners. Binnen zo’n zone moeten zorgverleners en lokale overheden elkaar vinden in samenwerkingsverbanden, kringwerking en buurtzorg.

Elke zone zal op termijn een Zorgraad oprichten met vertegenwoordigers van verschillende zorgdisciplines en de lokale overheid. Die zorgraden zullen blijvend het initiatief nemen om de samenwerking in elke zone te versterken.

De eerstelijnszones starten nu met het uittekenen van het inhoudelijk project. Zij worden op verschillende manieren ondersteund zoals met een transitiecoach die de veranderingstrajecten zal begeleiden en een projectsubsidie van 12.000 euro. De eerstelijnszones kunnen ook rekenen op de inzet van personeelsleden die nu al tewerkgesteld zijn door de samenwerkingsinitiatieven eerste lijn, de geïntegreerde diensten thuiszorg en de lokale multidisciplinaire netwerken.

Tenslotte wordt een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn opgericht : een expertisecentrum dat de zones en zorgverleners ondersteunt met opleiding en advies.