Menu

Terug naar Actualiteit >Trager rijden verhoogt leefbaarheid

Geschreven op 07 januari 2022. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
zone 30 in Linden

Sinds november 2021 onderzoeken gemeenten zoals Zwalm, Beveren, Genk, Sint-Niklaas, Leuven … verenigd in de ‘Coalitie van 30’ of een invoering van een zone 30 in de bebouwde kom haalbaar is.

 
 
Zij volgen daarmee grote steden zoals Parijs, Brussel, Bordeaux waar meerdere buurten de gezondheid en de veiligheid zagen verbeteren door de invoering van deze maatregel.
 
Luchtkwaliteit en verkeersveiligheid zijn gebaat met minder en trager rijdend autoverkeer. Dit laatste werd tot voor kort bestreden. Een auto die met een constante snelheid van 50 km/u rijdt stoot minder polluenten uit dan één die trager rijdt. Dit argument werd gebruikt om de 30 km/u zone in vraag te stellen.
 
Testaankoop bericht nu dat een Britse studie onderzocht wat de uitstoot is bij auto’s die veel optrekken en afremmen, wat typisch is voor verkeer in de bebouwde kom met verkeerslichten, kruisingen en andere weggebruikers. De resultaten gaven aan dat rijden in een reële situatie aan 30 km/u een kwart minder uitstoot (CO2, NOx) geeft dan rijden aan 50 km/u. Er is ook 2,25 keer minder energie nodig. En de verkeersveiligheid verhoogt. De remafstand van een 30 km/u rijdende wagen is de helft kleiner (12 m ) in vergelijking tot een 50 km/u rijdende wagen (24 m).
 
Trager waardoor gelijkmatiger kan gereden worden, heeft dus voordelen.
De studie uitgevoerd door het ingenieursbureau Skyrad staat op skyrad.co.uk/transport-innovation-research. (in het Engels; de snelheden staan in mile per hour; 20 mph is 32 km/u, 30 mph is 48 km/u.)
Voorbeeld van een grafiek: Uitstoot CO2 in functie van de snelheid voor twee auto-types. 
Sowieso is nadenken over een de invoering van een zone 30 een opstap naar een goed dorpenbeleid. Volgens Kris Peeters (lector verkeerskunde, PXL) zal de correcte invoering van de zone 30 op termijn resulteren op minder auto’s binnen die zone. Een "zone 30" kenmerkt zich per definitie door de aanwezigheid van veel voorzieningen op een korte afstand van elkaar en van veel mensen op straat. En die zullen zich waarschijnlijk te voet of met de fiets willen bewegen wegens het gebruiksgemak.
 
TIP voor gemeenten en organisaties: Zij  kunnen zich nog engageren binnen de fietsdeal ‘coalitie van 30’ van de Grote Versnelling. De Grote Versnelling is een initiatief van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse provincies en de VVSG en wordt ondersteund door het kenniscentrum Fietsberaad Vlaanderen.
TIP voor de chauffeurs: volgens de Rijscholen is 30 km/u rijden best mogelijk in de derde versnelling zonder gas te geven.
 

Bron: Test Aankoop nr. 670, januari 2022, p. 49 & Kris Peeters

 

Hoe denkt Landelijke Gilden over de Zone 30?

 

De zone 30 heeft voor Landelijke Gilden een plaats in een doordacht mobiliteits- en dorpenbeleid. Landelijke Gilden pleit er bijgevolg voor om van zone 30 niet de standaard te maken in de bebouwde kom, maar om ze wel te gebruiken op die plaatsen waar ze zinvol is: op plaatsen waar diverse vervoersstromen en zwakke weggebruikers elkaar kruisen. We denken hierbij aan schoolomgevingen, winkel- en wandelzones waar veel diensten verzameld zijn of woonwijken. Een zone 30 op die locaties komt de verkeersveiligheid en het milieu ten goede, omdat de remafstand verkleint en omdat er minder bruuske rem- en optrekbewegingen nodig zijn. 

In een versnipperd Vlaams (platte-)landschap blijft bereikbaarheid ook een belangrijke zorg. Daarom pleit Landelijke Gilden voor een doordachte ruimtelijke ordening op maat van de lokale situatie, zodat doorgaand verkeer geen veiligheidsprobleem vormt voor een bruisend dorpsleven, maar er wel nog een vlotte mobiliteit mogelijk blijft. Dat komt zowel de leefbaarheid van onze dorpen als de bereikbaarheid van ons Vlaamse platteland ten goede. Onze volledige visie op duurzame mobiliteit kan je hier terug vinden.