Menu

Terug naar Actualiteit >Tussen gisteren en morgen

Geschreven op 06 december 2017. - Ledenblad Buiten
Het voorwoord van Sonja De Becker in Buiten

Kerstmis en Nieuwjaar zijn momenten om te feesten. Momenten om samen met mensen die ons dierbaar zijn, tevreden terug te kijken en verwachtend vooruit te blikken. Terugkijkend naar het voorbije jaar, mogen we als Landelijke Gilden tevreden zijn. We hebben mooie activiteiten gebracht, bekende zoals Open tuinen, groeiende zoals de Warme tuinen die leden samenbrengen met mensen in zorginstellingen om samen een tuin op te starten en te verzorgen. En er zijn de Dorpsateliers, een nieuw initiatief dat mensen in het dorp samen rond de tafel brengt om over de problemen en kansen in hun dorp te praten. Een manier om aan het dorpsbeleid te sleutelen, van onderuit.

Het volgende jaar wordt er een van uitkijken naar de warmte die Landelijke Gilden brengt naar iedereen die in het dorp werkt, woont en ontspanning zoekt. Het is ook een jaar met gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Een moment waarop we met z’n allen kunnen zeggen hoe we de toekomst van onze landelijke gemeenten en dorpen zien. Verder in dit nummer lees je over inspiratiefiches die we hebben gemaakt voor kandidaten, maar ook voor de afdelingen zelf. Want de kracht van onze dorpen zit in hun bewoners.

Maar laten we niet te ver vooruitlopen. Nu is de tijd aangebroken om even de drukte van elke dag opzij te zetten en te genieten van de nabijheid van mensen die ons dierbaar zijn. En misschien ook om een beetje extra warmte te schenken aan mensen die op dit ogenblik minder redenen tot vieren hebben.

Ik wens jullie allen een zalig Kerstmis en een vreugdevol Nieuwjaar!

Sonja De Becker
voorzitter Landelijke Gilden