Uitreiking prijzen Dorpskracht 2018 | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Uitreiking prijzen Dorpskracht 2018

Geschreven op 07 maart 2019. - Nieuws, Actie(f) in je dorp, Maatschappelijke dossiers

De Vlaamse overheid trok in het budget voor 2018 opnieuw 17.500 euro uit voor de wedstrijd "Dorpskracht 2018". Verenigingen, lokale besturen of bewonersgroeperingen konden een project indienen dat de leefbaarheid van het dorp verbetert en duurzame dorpsontwikkeling stimuleert. Uit de ingestuurde projecten koos een jury 3 winnaars, die respectievelijk 10.000, 5.000 en 2.500 euro steun ontvangen om hun project te realiseren. Deze winnaars werden op 5 maart 2019 bekend gemaakt. 

Verankering in het dorp

De eerste prijs van 10.000 euro gaat naar Mariënstede vzw met hun initiatief ‘Sociaal kapitaal brengt kleur in het dorp Dadizele’. De jury was onder de indruk van de manier waarop Mariënstede als dienstverleningscentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking een sterke dorpsverankering nastreeft. Mariënstede vzw realiseerde de inrichting en toegankelijkheid van de site, met  de uitbating van een dorpswinkel, Châteaux Superette, en een buurtcinema als plaatsen van ontmoeting voor de dorpsbewoners en gebruikers van Mariënstede. Samenwerking tussen lokale middenstand, de gemeente en de vzw creëren kansen voor integratie van de bewoners van Mariënstede en zorgen voor een levendig dorp. De dorpskrachtprijs zal gebruikt worden voor de aankoop van meubilair voor de dorpscinema.

Klinkende initiatieven 

De tweede prijs van 5.000 euro gaat naar het initiatief van de gemeente Kasterlee in het dorp Tielen. Met ‘Tielen muziekdorp’ zette het gemeentebestuur samen met de cultuurraad in op een jaar vol evenementen rond de identiteit van Tielen als muziekdorp.  De verschillende initiatieven zorgden voor veel animo in het dorp en versterkten de banden tussen de inwoners. De gemeente zal de geldprijs investeren in een participatief traject in het dorp Lichtaart.

Nieuwe dorpsperspectieven

De derde prijs van 2.500 euro gaat naar het Limburgse project Neerrepen Wakker. In het  dorp, dat deel uitmaakt van de gemeente Tongeren, zijn geen voorzieningen of schoolaanbod meer.  Door deelname aan het Leaderproject ‘Dorpen in ‘t kwadraat’ (dat werd begeleid door onze collega's van het Innovatiesteunpunt!) ontwaakten de dynamische krachten in het dorp, vonden elkaar en richten zich nu op de realisatie van een nieuw dorpshuis dichtbij de kerk. De prijs zal gebruikt worden om het bouwplan te laten tekenen door een architect.