Menu

Terug naar Actualiteit >Van woondorp naar leefdorp!

Geschreven op 08 oktober 2021. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Het dunne woonweefsel

Vlaamse woonkernen krijgen steeds meer te kampen met te veel appartementen, een te harde mobiliteit en een uitzwermende bebouwing. Daarnaast stelt zich ook nog het vraagstuk rond energie, gekoppeld aan de toenemende klimaatsverandering. Tijdens een studiedag voor kernversterking, gaf een Vlaams-Brabantse gedeputeerde meer toelichting bij deze ambitie.  

 

Er is nood naar ingrepen en het 'bouwshift'-idee is daar één van. Helaas is een visie alleen niet genoeg en is er vraag naar beleidsinstrumenten waarmee lokale overheden aan de slag kunnen.

Het leerpunt rond een actief grond- en pandenbeleid trekt de aandacht. Deze lijkt het meest aangewezen voor landelijke gemeenten, op voorwaarde dat de juiste competenties op de werkvloer aanwezig zijn.*

De Provincie Vlaams-Brabant publiceert nu een Toolkit kwalitatieve kernversterking. Dit is het resultaat van een drie jaar durend project waar onderzoekers en lokale besturen acties konden uitdenken voor concrete kernen. De projectleider Kristine Verachtert begeleidde zes dorpen: Bierbeek, Elewijt, Huldenberg, Leefdaal, Rotselaar, Werchter.

De toolkit is een 270-pagina dik boek dat uitvoerig ingaat op de uitdagingen voor de kernen, hun rol in het ruimtelijk beleid en de mogelijk te volgen strategieën. Handige fiches van thematische en juridische instrumenten vervolledigen het werk. Zij vormen een aanvulling op de instrumentengids van de Vlaamse overheid omdat ze ook praktijkervaring meegeven.

Bron: Studiedag kernversterking, Leuven, 8 oktober 2021

Pro memorie: Guy Vloebergh gaf over dit thema een masterclass in onze Plattelandsacademie.

* zie Ruimte & Maatschappij 11 (2), 25 – 51. Hoe realiseren we de bouwshift. Een onderzoek naar de inzetbaarheid van het planningsinstrumentarium voor verevening in Vlaanderen.