Menu

Terug naar Actualiteit >Van woondorp naar leefdorp!

Geschreven op 08 oktober 2021. - Persartikel, Maatschappelijke dossiers
Het dunne woonweefsel

Deze ambitie sprak een Vlaams-Brabantse gedeputeerde uit op een studiedag over kernversterking.

De problemen waar woonkernen mee kampen zijn gekend: te veel appartementen, te harde mobiliteit, uitzwermende bebouwing en het energievraagstuk gekoppeld aan een veranderend klimaat.

Beleidsmatig vraagt dit ingrepen. Het ‘bouwshift’-idee is daar één van. Visie alléén is echter niet genoeg. Dit vraagt om beleidsinstrumenten waarmee lokale overheden aan de slag kunnen.

Verschillende provinciale besturen (Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant) willen de steden en gemeenten daarbij helpen. Zij onderzoeken of het bestaande en toekomstige instrumentarium ingezet kan worden en/of het doelmatig, efficiënt en financieel haalbaar is. Eén leerpunt trekt de aandacht: voor landelijke gemeenten lijkt een actief grond- en pandenbeleid het meest aangewezen. Op voorwaarde dat de juiste competenties op de werkvloer aanwezig zijn.*

Vlaams-Brabant publiceert nu een Toolkit kwalitatieve kernversterking. Het is het resultaat van een drie jaar durend project waar onderzoekers en lokale besturen acties konden uitdenken voor concrete kernen. De projectleider Kristine Verachtert begeleidde zes dorpen: Bierbeek, Elewijt, Huldenberg, Leefdaal, Rotselaar, Werchter.

De toolkit is een 270-pagina dik boek dat uitvoerig ingaat op de uitdagingen voor de kernen, hun rol in het ruimtelijk beleid en de mogelijk te volgen strategieën. Handige fiches van thematische en juridische instrumenten vervolledigen het werk. Zij vormen een aanvulling op de instrumentengids van de Vlaamse overheid omdat ze ook praktijkervaring meegeven.

 

Bron: Studiedag kernversterking, Leuven, 8 oktober 2021

Pro memorie: Guy Vloebergh gaf over dit thema een masterclass in onze Plattelandsacademie.

* zie Ruimte & Maatschappij 11 (2), 25 – 51. Hoe realiseren we de bouwshift. Een onderzoek naar de inzetbaarheid van het planningsinstrumentarium voor verevening in Vlaanderen.