Menu

Terug naar Actualiteit >Verenigingsleven verdient positieve investeringen

Geschreven op 02 februari 2017. - Persartikel, Actie(f) in je dorp
Verenigingsleven

Vandaag krijgt het onderzoek van de Vlaamse Overheid naar het verenigingsleven de volle media-aandacht. Landelijke Gilde herkent zich in de resultaten van dit onderzoek. Uit haar eigen recente bevraging van meer dan 1.000 plattelandsbewoners blijkt dat mensen die actief zijn in het verenigingsleven niet alleen algemeen positiever in het leven staan, maar dat ze ook meer tevreden zijn over hun vrije tijd en zich meer betrokken voelen bij het lokale beleid.

Uit de bevraging van Landelijke Gilden blijkt dus heel duidelijk dat verenigingen niet alleen een medicijn tegen vereenzaming zijn, maar ook een belangrijk kanaal voor inspraak en actief burgerschap. Om deze onvervangbare rol te blijven vervullen moet de overheid verder investeren in het verenigingsleven en in basisinfrastructuur.

Landelijke Gilden ijvert voor een kwaliteitsvolle ontmoetingsruimte in elk dorp. Voor leefbare dorpen is een goed uitgeruste zaal immers een minimum voorwaarde. Op het terrein stellen we vast dat de kerkelijke en de gemeentelijke overheid steeds meer terugtreden, terwijl omgekeerd de noodzakelijke investeringen en de uitbating van plaatselijke zalen de draagkracht van vrijwilligers dreigen te overschrijden. Landelijke Gilden pleit daarom voor nieuwe vormen van financiering, van uitbating en van partnerschappen (zoals coöperaties). Een ondersteuning vanuit de gemeente is hierbij meestal een belangrijke, zo niet onmisbare hulp.

De resultaten van het onderzoek van de Vlaamse Overheid naar het verenigingsleven zijn zeer motiverend voor Landelijke Gilden die al meer dan 30 jaar haar rol als socio-culturele vereniging opneemt. Met meer dan 70.000 leden in meer dan 900 afdelingen kan de vereniging 8.000 activiteiten per jaar organiseren waardoor 500.000 mensen bereikt worden. Dit alles dankzij de inzet van 7.000 bestuursleden, vrijwilligers. De resultaten zetten aan om ook van 2017 weer een actief  jaar te maken.

>> Download de volledige nota met de resultaten van onze bevraging

Meer info:
Bert Meulemans, adjunct-directeur Landelijke Gilden (0473 93 31 31)