Menu

Terug naar Actualiteit >Verplichte fusies voor kleine gemeenten zijn niet zaligmakend

Geschreven op 27 maart 2018. - Persartikel, Maatschappelijke dossiers
Fusies gemeenten

Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, wil bij een volgende regeringsvorming het voorstel op tafel leggen om kleinere gemeenten verplicht te doen fuseren. Minister Homans volgt hiermee de stelling van Voka in hun memorandum voor de lokale verkiezingen, waarbij gesteld wordt dat gemeenten moeten focussen op hun kerntaken en gemeenten met minder dan 10.000 inwoners verplicht moeten fuseren. Voka geeft echter ook aan dat kleine gemeenten niet per definitie minder bestuurskrachtig zijn dan de grotere gemeenten.

Landelijke Gilden is het volledig eens met de stelling van Voka dat “gemeenten zich systematisch de vraag moeten stellen of ze een taak zelf blijven uitvoeren, dan wel opteren voor een samenwerkingsformule of kiezen voor uitbesteding”.

Sonja De Becker, voorzitter Landelijke Gilden, vindt ook dat elke gemeente zich deze vraag voor elke uitdaging of taak moet stellen, maar een verplichte fusiebeweging ondergraaft net de verschillende opties die Voka zelf voorstelt. Een kleine gemeente kan perfect ook voor een bepaalde taak kiezen voor samenwerking met een andere gemeente of zelfs met meerdere gemeenten, en kan zelfs kiezen om een aantal taken uit te besteden. Uiteraard is er ook de optie van fuseren met een andere gemeente, maar Landelijke Gilden pleit ervoor om de gemeenten zelf deze keuze te laten maken.

De Vlaamse overheid kan wel de verschillende vormen van samenwerking tussen gemeenten beter faciliteren en ook meer ruimte bieden om een aantal taken uit te besteden.

Daarnaast pleit Landelijke Gilden ervoor om de financiering van de gemeenten te herbekijken. De kleine gemeenten zijn gelegen op het Vlaamse platteland en hebben bijna altijd heel wat open ruimte die ze ook moeten onderhouden, maar waar geen financiƫle ondersteuning of impulsen tegenover staan. Als de kleine plattelandsgemeenten beter gefinancierd worden, kunnen ze ook beter de hen toegekende taken opnemen.

Landelijke Gilden is dus niet tegen fusies van gemeenten, maar kant zich wel tegen een verplichte golf van fusies van kleine plattelandsgemeenten. Er moet prioriteit gegeven worden aan meer kansen en een betere ondersteuning van vormen van samenwerking.

 

Meer info
Bert Meulemans, directie-adjunct Landelijke Gilden, 0473 93 31 31