Menu

Terug naar Actualiteit >Vlaamse Ouderenweek brengt actieve ouderen in beeld

Geschreven op 14 november 2018. - Nieuws, Actie(f) in je dorp, Senioren
© Sien Verstraeten - Vlaamse Ouderenraad

Ouderen hechten veel waarde aan hun buurt. Zij hebben een grote interesse in de dingen die er zich afspelen en ze engageren zich graag om de handen uit de mouwen te steken. Ze zijn een onmisbare speler, een sleutelfiguur, een bruggenbouwer, een actieve schakel. Tijdens de nieuwe Ouderenweekcampagne wil de Vlaamse Ouderenraad deze rol verkennen, in beeld brengen en stimuleren. De slogan is: ‘Ouderen als actieve schakel in de buurt’.

Foto: © Sien Verstraeten - Vlaamse Ouderenraad

Nood aan een waarderend en stimulerend beleid

Op beleidsniveau en in onderzoek groeit de aandacht voor sterke buurten. Vermaatschappelijking van de zorg, zorgzame buurten, burgerparticipatie, sociale cohesie,... zijn sleutelrecepten voor de toekomst. Het mag echter nooit de bedoeling zijn om de nood aan hulp en ondersteuning in onze samenleving volledig in handen van (oudere) burgers, buren, vrijwilligers of mantelzorgers te leggen. Overheden moeten burgers en hun verenigingen ruimte geven, maar ook ondersteunen. Ze werken samen als volwaardige partners en vullen elkaar aan.

Iedereen aan de slag

In voorbereiding van de Ouderenweek 2018 maakte de Vlaamse Ouderenraad twee mooie documenten.

  • Een Inspiratiegids (Inspiratiegids.pdf) sprokkelt achtergrondinformatie en goede praktijken bij elkaar. Eén van deze praktijken is onze 'Warme tuin'.
  • Een Doegids (Doegids.pdf) die een stapje verder gaat met concrete instrumenten en tips, zodat lokale ouderenraden, verenigingen, lokale dienstencentra, organisaties, ... in eigen buurt aan de slag gaan. Foto’s van onze 'Warme tuin' illustreren ook deze brochure.

Volg de Ouderenweek in de media

Tijdens de Ouderenweek gaat een vliegende reporter op stap om sterke buurtinitiatieven in beeld te brengen. Die verschijnen op de website en in de nieuwsbrief van de Vlaamse Ouderenraad.

>> Lees meer over de 'Warme tuin'