Menu

Terug naar Actualiteit >Vlaamse woonraad wil leefbare verdichting

Geschreven op 14 februari 2020. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Maasmechelen, hoogbouw en open ruimte

Ons woonmodel zit in het slop. Zo werd recent de woonbonus afgeschaft omdat die prijsopdrijvend werkte. Om de open ruimte te beschermen moet het ongebreideld verkavelen stoppen en de demografische ontwikkelingen vragen andere woontypes dan wat je op Immoweb vindt.

Gelukkig zijn er ideeën om dit woonmodel te veranderen. Verdichting* is zo’n idee. De winst zit in het verlagen van de mobiliteitsvraag en de mogelijkheid om duurzamere bouwprojecten én méér groen en onbebouwde ruimte te realiseren.

De Vlaamse Woonraad schrijft in een advies van 2019 dat verdichting ook negatieve kanten heeft als het slecht wordt toegepast. Het vraagt alleszins een ruimtelijk gedifferentieerde aanpak en de participatie van de bewoners is een must.

Om verdichting virtueel te beleven, kan je nu meedoen aan het publieksonderzoek van de Vlaamse campagne ‘Slim wonen en Leven’. De vragen zijn misschien wat naïef, maar ze geven aan in welke richting het wonen in Vlaanderen kan evolueren.

Denk jij graag mee over nieuwe woonvormen en oplossingen om de open ruimte te vrijwaren en alsnog kwalitatief te kunnen wonen? Dan zijn de masterclass en/of de debatavonden van de Plattelandsacademie rond dit thema misschien iets voor jou? 

*‘Verdichting’ van het woonweefsel kent verschillende vormen: stapelen, combineren en delen, hergebruik, tijdelijk gebruik.