Menu

Terug naar Actualiteit >Voedt de buxusmot zich met andere waardplanten?

Geschreven op 31 maart 2019. - Nieuws, Tuinieren

Dit is een vaak gestelde vraag bij SOSbuxusmot.be. Tuinliefhebbers vragen zich af of de buxusmot gaat vreten aan andere planten eens er in de buurt geen buxus meer te vinden is. Het Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS) in Destelbergen deed hier onderzoek naar en vergeleek de resultaten met recent Nederlands onderzoek.  

 

Twee planten om op te volgen

PCS deed dit specifieke onderzoek in het kader van het project 'beheersing van de exotische plaag buxusmot', gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen. Liesbeth Van Remoortere legt uit hoe zo een onderzoek gevoerd wordt. 

Een proef met 8 plantensoorten 

De vraatschade van de buxusmot werd getest op 8 plantensoorten. Deze soorten zijn gekozen omdat ze in de literatuur beschreven staan als mogelijke waardplanten in het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de buxusmot, nl. Oost-Azie.  

 • Buxus sempervirens (controle) 
 • Euonymus alatus 'Compacta' 
 • Euonymus japonicus 
 • Hedera hibernica 
 • Ilex crenata 'Convexa' 
 • Osmanthus burkwoodii 
 • Osmanthus heterophyllus 
 • Pachysandra terminalis 
 • Sarcococca hookeriana 'humilis' 

 

Hoe verloopt zo een onderzoek? 

Van elke soort worden 5 planten in een kooi samen gezet. Die kooi belet dat rupsen en vlinders ontsnappen (of van buitenaf arriveren). In juni 2018 werden op elke plant handmatig 2 rupsen uitgezet. Begin september worden nog 2 rupsen per kooi toegevoegd. Eind september gebeurde de visuele beoordeling van alle planten per kooi. 

 

Wat zijn de resultaten? 

Liesbeht Van Remoortere, PCS: "De meest soorten, behalve de buxus, vertoonden geen vraatschade. Enkel bij Pachysandra terminalis werd een lichte vraat vastgesteld. We zagen ook dat de vraat zeer beperkt was en na enkele happen stopte." 

In de kooien van Pachysandra terminalis, Euonymus alatus 'Compactus' en Euonymus japonicus werden wel vlinders teruggevonden. Dat wijst er op dat rupsen erin slaagde te verpoppen. In de andere kooien bleek dat er na enkele weken geen rupsen meer te vinden waren. 

 

Vergelijkbaar met Nederlands onderzoek 

In Nederland gebeurde een gelijkaardig onderzoek op andere waardplanten voor de buxusmot. Eline Arts, stagiair van Helicon MBO in Geldermalsen, heeft tijdens haar stage bij De Vlinderstichting ook kweekproeven uitgevoerd met de buxusmot. Ze heeft rupsen en vlinders van de buxusmot bij zes verschillende struiken geplaatst en gekeken wat er gebeurde.  

 • De rupsen aten flink van de buxus en de vlinders legden daarop hun eitjes, verpopten en leverden weer nieuwe vlinders af.  

 • Cotoneaster, Ilex crenata en Ligustrum vulgare werden niet door de rupsen gegeten. Er werden op de Ligustrum in de kooi wel eitjes afgezet, maar deze kwamen niet uit.  

 • Pachysandra bleek wel gegeten te worden door de rupsen. Ook op deze plant werden eitjes afgezet en hieruit kwamen wel rupsen die begonnen te eten. Dat gold ook voor Euonymus fortunei. 

 

Conclusie: welke zijn nu die twee planten om in het oog te houden?

Twee onafhankelijke onderzoeken blijkt dat zowel Pachysandra terminalis als Euonymus de potentie hebben als waardplant voor de buxusmot. Er zijn echter nog geen bevestigde meldingen dat in de vrije natuur de vlinders hun eitjes ook op deze planten afzetten. Maar deze kweekwaarnemingen maken dat niet onwaarschijnlijk. 

 

Zie je buxusmot op andere planten? Laat het ons weten

Vaak zien we dat de rupsen van de buxusmot, eens ze de buxus volledig opgegeten hebben, op zoek gaan naar voedsel. Ze kruipen over paden, gevels en andere planten op zoek naar eten. Zo kunnen we de buxusmot aantreffen op andere planten zonder dat de rupsen daar effectief van eten. 

Zie je toch vraat aan de planten, ga dan goed na of een andere soort rups of een andere parasiet (bijv taxuskever) deze vraat aan de plant kan veroorzaakt hebben. Indien je effectief de rups van het blad ziet eten, kan je er zeker van zijn dat de buxusmot de betreffende plant als voedsel opneemt. 

Zie je buxusmotten vreten aan andere planten dan buxus, laat het ons weten via het contactformulier sosbuxusmot.be 

 

Bronvermelding: PCS, Actua Waarnemingen en Waarschuwingen, 10 december 2018

Bron Nederlands onderzoek: nieuwsbrief Nature Today, tekst: Eline Arts, stagiaire Helicon MBO GEldermalsen & Kars Veling, De Vlinderstichting. 

 

 

Dit artikel is geschreven in opdracht van het onderzoek naar gepaste bestrijding van de buxusmot. Dit wordt uitgevoerd door PCS en ILVO, met de steun van het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij. AVBS en Landelijke Gilden zorgen voor de bekendmaking van de onderzoeksresultaten. 

 

Partners SOS Buxusmot __________________ 

ILVO 
Instituut Lanctouve 
Visserij- en Voedingsonderzoek 
Landelijke Gilden 
lem 
AVBS 
DEPARTEMENT 
LANDBOUW 
& VISSERIJ

Campagnewebsite www.sosbuxusmot.be