Vogelgriep: ophokplicht vanaf 15 november 2020 | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Vogelgriep: ophokplicht vanaf 15 november 2020

Geschreven op 23 februari 2021. - Nieuws, Tuinieren

Wie kippen of ander pluimvee houdt, wordt gevraagd om de dieren binnen te houden of af te dekken. Einde oktober was er al een waarschuwing om de dieren binnen te voederen. Nu het vogelgriepvirus ook vastgesteld is bij wilde vogels in België, moet alle pluimvee verplicht beschermd worden.

1. Algemene info

2. Update 23/02/2021 


Dit virus is heel besmettelijk en kan door wilde vogels makkelijk op pluimvee overgezet worden. De besmetting zit vooral bij de watervogels die van Siberië op weg zijn naar het zuiden en zo het virus naar ons land brengen.

Alleen door het strikte naleven van enkele maatregelen, worden onze kippen of ander pluimvee beschermd. 

Wat moet je doen als je kippen of pluimvee hebt?

Vanaf zondag 15 november moeten niet alleen de professionele bedrijven hun dieren ophokken of afschermen, ook de particuliere houders van pluimvee moeten dat doen. Iedereen die in de tuin kippen, siervogels of duiven houdt, moet zijn dieren beschermen. Zelfs al houd je maar een paar kippen voor hun eieren.

Ophokken is verplicht

De maatregel is verplicht en houdt in dat pluimvee opgehokt moet worden of afgeschermd van andere vogels met behulp van netten. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.

Met deze maatregel wordt vermeden dat er contacten mogelijk zijn tussen je eigen dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. Enkel de loopvogels ontsnappen aan de ophokplicht omwille van het dierenwelzijn. Merk je zieke dieren op, verwittig dan onmiddellijk een dierenarts. 

Geen risico voor consumenten

Het gaat hier om een voorzorgsmaatregel, er is op dit moment geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Blijf op de hoogte via de website van het FAVV.

Update 23/02/2021

We kregen recent de vraag wanneer de ophokplicht zou worden opgeheven. Zo zouden duivenmelkers binnenkort hun jonge duiven al mogen lossen. Hoe zit dit nu?

We vroegen raad aan dierenarts Els Goossens: 

De ophokplicht voor alle soorten pluimvee is nog steeds van toepassing. Het gevaar op het binnensluipen van vogelgriep via wilde vogels is nog steeds hoog.

In België zijn er sinds november een 23tal wilde vogels met een actieve besmetting gevonden, vooral in waterrijke gebieden en tegen de kust. Dit lijkt misschien weinig, maar wilde vogels kunnen de vogelgriep over een grote afstand verspreiden en zijn er niet noodzakelijk ziek van. Daarom blijft het zeker belangrijk om de virus uit je kippenhok te houden. Pluimvee is gevoelig en vogelgriep onder pluimvee is zeer besmettelijk, en kan hoge sterfte geven.

In onze buurlanden, met name Frankrijk, Duitsland en Nederland, waar langere kusten en zeer waterrijke gebieden zijn, waar veel wilde vogels bijeenkomen, zijn er honderden gevallen van dode en zieke wilde vogels ten gevolge van vogelgriep. Wilde vogels hebben daar ook al voor grote sterfte bij vooral hobbyhouders en professionele pluimveebedrijven gezorgd. Ook zoo-collecties zijn getroffen.

In België geldt een afschermplicht, waarbij netten gebruikt kunnen worden om wilde vogels, en dan vooral ganzen, eenden, meeuwen, kraaien, eksters,… buiten te houden. Het drinkwater en het eten moet binnen of onder een afdakje verstrekt worden, zodat wilde vogels niet het water en het eten kunnen vervuilen met bijvoorbeeld mest. Hobbyhouders en duivenliefhebbers in een afgelijnde zone rond een besmetting zijn verplicht hun vogels binnen te houden.

Professioneel gehouden pluimvee moet verplicht binnen gehouden worden. Voor duiven is een uitzondering op de ophok- of afschermplicht verkregen, na een risico-analyse, in het kader van trainingsvluchten en dierenwelzijn. De duiven mogen opnieuw – gecontroleerd – losgelaten worden voor oefenvluchten, omdat ze zeer goed te observeren zijn en steeds nadien terug opgehokt worden. Meer informatie kan je terugvinden bij de duivenbond (https://www.kbdb.be/).

Tegen vogelgriep mag geen vaccin gebruikt worden, snelle detectie van het virus is noodzakelijk om eventuele verspreiding in te dijken. Overigens is vogelgriep niet gevaarlijk voor de mens, u kan gerust de eitjes opeten (of kippen of duiven).

Zodra er sprake is van het opheffen van de ophok- of afschermplicht, houden we jullie uiteraard op de hoogte.