Vogelgriep: ophokplicht voor particulieren opgeheven sinds 6 april 2021 | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Vogelgriep: ophokplicht voor particulieren opgeheven sinds 6 april 2021

Geschreven op 07 april 2021. - Nieuws, Tuinieren

Wie kippen of ander pluimvee houdt, werd sinds 15 november 2020 gevraagd om de dieren binnen te houden of af te dekken. Pasen bracht echter goed nieuws voor pluimveeliefhebbers en hun dieren: de ophokplicht is opgeheven sinds 6 april 2021. 

 

1. Huidige stand van zaken (7/04/2021) 

België registreerde op 1 maart de voorlopig laatste besmettingen van het vogelgriepvirus bij wilde vogels. De voorlopig laatste uitbraak bij pluimvee en gehouden vogels dateert dan weer van eind januari. Doordat het vogelgriepvirus nu minder circuleert bij wilde vogels en veel watervogels al naar hun broedgebieden in het noorden vertrokken zijn, wordt de situatie in België gunstiger en neemt het risico op besmetting van pluimvee door wilde vogels af. Hierdoor kunnen de huidige voorzorgsmaatregelen gefaseerd versoepeld worden.

In de eerste fase wordt de ophokverplichting voor hobbypluimvee versoepeld. Pas in een latere fase mogen ook commerciele houders van pluimvee hun pluimvee terug lossen. 

Heb jij enkele kippen, ganzen, eenden of andere gevederde vrienden in je tuin? Dan hoef je ze sinds 6 april 2021 niet meer binnen te houden of af te dekken. Wat wel nog verplicht is, is het afdekken van voeder voor jouw pluimvee of hen binnen te voederen. Zo worden wilde vogels niet door het voeder gelokt. Maakte je een net of overkapping van jouw kippenhok? Breek dit dan niet zomaar af. Zo'n fysieke barrière biedt immers ook bescherming tegen andere vijanden van jouw pluimvee, zoals marters of vossen!

De gunstige evolutie van het aantal besmettingen met vogelgriep wil immers niet zeggen dat het virus niet meer in het land is. Waarschijnlijk is dit virus nog wel aanweizg bij wilde vogels in ons land, maar het risico op verspreiding ligt momenteel lager, waardoor versoepelingen mogelijk zijn. De bevoegde instanties houden dit natuurlijk van nabij in de gaten. 

2. Van waar kwam die ophokplicht?

Het vogelgriepvirus is een erg besmettelijk virus dat door wilde vogels makkelijk op pluimvee kan worden overgedragen. De besmetting zit vooral bij de watervogels die van Siberië op weg zijn naar het zuiden en zo het virus naar ons land brengen. Sinds zondag 15 november 2020 moesten dan ook alle professionele pluimveebedrijven en alle particuliere houders van pluimvee hun dieren binnen houden of afschermen, zelfs al had je maar enkele kippen voor de eitjes. Met deze maatregel wou men contacten tussen de eigen dieren en de wilde vogels vermijden. 

 

Geen risico voor consumenten

De ophokplicht was een voorzorgsmaatregel, er was op geen enkel moment risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.