Menu

Terug naar Actualiteit >Vogelgriep: ophokplicht voor particulieren opgeheven sinds 6 april 2021

Geschreven op 07 april 2021. - Nieuws, Tuinieren

Wie kippen of ander pluimvee houdt, werd sinds 15 november 2020 gevraagd om de dieren binnen te houden of af te dekken. Pasen bracht echter goed nieuws voor pluimveeliefhebbers en hun dieren: de ophokplicht is opgeheven sinds 6 april 2021. 

 

1. Huidige stand van zaken (update van 27/04/2021) 

Begin april was het aantal vaststellingen van vogelgriep bij wilde wogels sterk gedaald. Ook bij pluimvee en gehouden vogels was er toen geruime tijd geen besmetting meer vastgesteld. Op basis van deze gunstige situatie, werd de ophokplicht voor particulieren toen opgeheven. Intussen, eind april 2021, zijn er opnieuw enkele besmettingen met vogelgriep vastgesteld. Vorige vrijdag maakte het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) bekend dat er vogelgriep werd vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Waregem (West-Vlaanderen). Rond dat gebied werd een bufferzone met straal van 3 km en een toezichtszone met een straal van 10 km ingesteld. In de toezichtzone van 10 km mogen geen beurzen, markten, tentoonstelling en dergelijke met een verzameling van vogels plaats vinden. Meer over de ingestelde maatregelen, lees je op de website van het FAVV.   

Aan het afschaffen van de ophokverplichting voor particulieren, verandert er niets. Voor commerciële houders gelden er wel nog steeds strengere regels. 

Heb jij enkele kippen, ganzen, eenden of andere gevederde vrienden in je tuin? Dan hoef je ze sinds 6 april 2021 dus niet meer binnen te houden of af te dekken. Wat wel nog verplicht is, is het afdekken van voeder voor jouw pluimvee of hen binnen te voederen. Zo worden wilde vogels niet door het voeder gelokt. Maakte je een net of overkapping van jouw kippenhok? Breek dit dan niet zomaar af. Zo'n fysieke barrière biedt immers ook bescherming tegen andere vijanden van jouw pluimvee, zoals marters of vossen!

De gunstige evolutie van het aantal besmettingen met vogelgriep wil immers niet zeggen dat het virus niet meer in het land is. De uitbraak in Waregem is daar een mooi voorbeeld van. Waarschijnlijk is dit virus nog wel aanweizg bij wilde vogels in ons land, maar het risico op verspreiding ligt momenteel lager, waardoor versoepelingen mogelijk zijn. De bevoegde instanties houden dit natuurlijk van nabij in de gaten. 

2. Van waar kwam die ophokplicht?

Het vogelgriepvirus is een erg besmettelijk virus dat door wilde vogels makkelijk op pluimvee kan worden overgedragen. De besmetting zit vooral bij de watervogels die van Siberië op weg zijn naar het zuiden en zo het virus naar ons land brengen. Sinds zondag 15 november 2020 moesten dan ook alle professionele pluimveebedrijven en alle particuliere houders van pluimvee hun dieren binnen houden of afschermen, zelfs al had je maar enkele kippen voor de eitjes. Met deze maatregel wou men contacten tussen de eigen dieren en de wilde vogels vermijden. 

 

Geen risico voor consumenten

De ophokplicht was een voorzorgsmaatregel, er was op geen enkel moment risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.