Menu

Terug naar Actualiteit >Voorspelling: het platteland vergrijst

Geschreven op 20 augustus 2021. - Nieuws, Mantelzorg, Senioren, Maatschappelijke dossiers

Gelukkig oud worden. Wie tekent daar niet voor? Statistiek Vlaanderen publiceert een rapport met een vooruitberekening van het aantal 65-plussers in 2027 (zie kaart).

In de toekomst zal één op vier personen in de meeste gemeenten ouder zijn dan 65 jaar. In 2000 was dat nog maar één op zes.

Dit is te verklaren door het grote aantal babyboomers die een gezegende leeftijd bereiken in combinatie met de hogere levensverwachting. Per jaar stijgt die immers met 2,5 maand*. De Brusselse Rand en Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven hebben een lager aandeel 65-plussers. De kust en de Antwerpse en Limburgse Kempen daarentegen hebben een zeer hoog aandeel.

‘Vergrijzing’ heeft impact op veel vlakken. Het bestedingspatroon en het vrijetijdspatroon wijzigt. Er ontstaan ook specifieke behoeften naar zorg en woningen.

Plattelandsgemeenten die tegen een grote vergrijzing aankijken, bereiden zich best voor. Onze Innovatiecel is bijvoorbeeld betrokken bij het organiseren van ‘Plus-Plekken’ waar zorg, ontmoeting, dienstbetoon en vrije tijdsactiviteiten tegelijkertijd doorgaan. Het is een mogelijk antwoord op de vergrijzingstsunami die op ons afkomt.

Méér lezen en cijfers? Statistiek Vlaanderen schreef een brochure.

* Door corona zijn we wel 10 maanden verloren.