Menu

Terug naar Actualiteit >Voorwoord Buiten oktober: Waar het echt om draait

Geschreven op 02 oktober 2019. - Ledenblad Buiten

Elkaar echt ontmoeten, dat is elkaar leren kennen, samen praten, plannen maken, werken, vieren, soms elkaar tegenspreken en soms akkoord gaan. Alles wat je zelden vindt op de zogenaamd sociale media, waar standpunten vaak uitgebruld worden, waar anoniem veroordeeld en afgebroken wordt, waar soms mooie initiatieven groeien, maar ook onmenselijke ideeën een platform vinden. Sociaalculturele bewegingen zoals Landelijke Gilden hebben als duidelijk doel de wereld menselijker te maken.

Dat bleek ook uit een recente enquête bij onze bestuursleden. Een van de belangrijkste vragen was waarom zij zich engageren binnen Landelijke Gilden. Topantwoorden in volgorde: tussen de mensen komen, iets kunnen doen voor anderen, deel uitmaken van het bestuur als echte vriendengroep, bijdragen aan het dorp en een leefbaar platteland. Dat bevestigt wat ik in gesprekken met bestuursleden altijd voel: zij maken Landelijke Gilden tot een warm nest, waar plattelandsbewoners in al hun verscheidenheid welkom zijn.

De weg tussen droom en daad is vaak een bochtig parcours. Onze ideeën zijn dan een kompas en bestuursleden inspireren elkaar door overleg en samenwerking, ook over de afdelingen heen. Op weg naar het gemeenschappelijk doel: bouwen aan een leefbaar dorp en platteland. Bij Landelijke Gilden maak je deel uit van dat warme project: als lid, deelnemer of helpende hand.

Als je binnenkort trouwens een bestuurslid over de vloer krijgt om je lidmaatschap te hernieuwen, weet dan dat je steun ook een grote waardering is voor de meer dan zesduizend vrijwillige bestuursleden in onze vereniging. Nog een bijkomend argument, naast de vele ledenvoordelen die je geniet en de activiteiten waaraan je kan deelnemen, om je lidmaatschap op een overtuigde wijze te hernieuwen.