Menu

Terug naar Actualiteit >Vormingsavonden voor schapenhouders

Geschreven op 07 november 2018. - Nieuws, Schapenhouders
Vorming schapenhouders Boerenbond en Landelijke Gilden 2018-2019
 

 

 

 

Vlaams-Brabant

Actuele ziektes bij schapen: herkenning en behandeling
18 januari om 20 uur
Lesgever: Els Goossens, dierenarts Boerenbond

Locatie: Voetbalkantine, Meenselstraat 114, Binkom (Lubbeek).
Prijs: € 3 per avond voor leden, € 5 per avond voor anderen, inclusief een drankje.

Antwerpen

Een wolf in Vlaanderen, en wat nu?
24 januari van 20 tot 21 uur
Begin dit jaar heeft zich een wolf definitief gevestigd in het noorden van Limburg op de grens met onze provincie. Naar aanleiding hiervan gaf minister Joke Schauvliege opdracht aan het agentschap voor Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek om een wolvenplan op te maken. De hoofddoelstelling van dit wolvenplan is de nodige maatregelen en samenwerking te voorzien om het samenleven met wolven in Vlaanderen mogelijk te maken.
Lesgevers: na een inleiding door Leen Franchois, studiedienst Boerenbond & Landelijke Gilden, geeft Dries Gorissen, Waarnemend directeur Gebiedsgerichte Werking Agentschap Natuur & Bos tijdens zijn voordracht meer informatie over dit wolvenplan. In het bijzonder zal worden stilgestaan bij de schaderegeling en de preventieve maatregelen die wij als schapenhouders kunnen nemen. Er wordt na de lezing voldoende tijd voorzien voor het stellen van vragen.

Actualiteiten dreigende ziekten: zwoegerziekte, blauwtong, …
24 januari van 21 tot 22.30 uur
Lesgever: Els Goossens, dierenarts Boerenbond.

Locatie: Provinciaal secretariaat Boerenbond en Landelijke Gilden, Maal 1, Geel.
Prijs: € 5 per avond, € 12 voor 3 avonden..

Oost- en West-Vlaanderen

Aanpak en bestrijding van infectieziekten
17 januari om 20 uur in de Huysmanhoeve, Bus 13, Eeklo
22 januari om 20 uur in ’t Munchenhof, Markt 32, Langemark
Met o.a. zwoegerziekte, scrapie, border disease, … en ook een stukje over de bescherming tegen predatoren. Enkel voor leden! Nieuwe leden kunnen lid worden aan € 13,50.
Lesgever: prof. Bonnie Valgaeren.

Prijs: € 5 voor leden, € 8 voor anderen
Inschrijven: 09 243 88 24, blijde.vercamer@landelijkegilden.be.