Menu

Terug naar Actualiteit >Vreemde plantenziekte of plaag in je tuin?

Geschreven op 05 juli 2021. - Nieuws, Tuinieren
uitheemse plagen, buxusmot

Spot je een vreemde ziekte op een plant of huist er een vreemd insect in je tuin, dan kan je via de nieuwe tool Beware&Note opzoeken wat er aan de hand is. Blijkt het een ‘vreemde plantenziekte’, dan helpt jouw waarneming om de verspreiding ervan te voorkomen.

 

Waarom een vreemde plantenziekte melden?

Planten kunnen, net als wij, ziek worden door insectenvraat of infecties met schimmels, bacteriën of virussen. Vaak komt de infectie uit het buitenland, via invoer of transport. Denk maar aan de buxusmot, een Aziatische mot waarvan de rupsen in een mum van tijd een buxusstruik van zijn blaadjes ontdoen.  

Sommige van die uitheemse ziekteverwekkers veroorzaken een nog grotere economische en ecologische schade. Ze worden in de EU-wetgeving bestempeld als quarantaineorganisme (of Q-organismen). Vermits er geen doeltreffende bestrijdingsmaatregelen beschikbaar zijn tegen deze organismen, is het zaak om de introductie en de verspreiding ervan zo veel mogelijk tegen te houden. Het melden van (verdachte) waarnemingen is daarbij een belangrijke preventieve maatregel.

In het verleden bleek al dat meldingen door particulieren over verdachte organismen van onschatbare waarde zijn om insleep van uitheemse ziekten te beperken.

Identificeer en meld in nieuwe app Beware&Note

Stel, je ziet een eigenaardig insect in je tuin. Je meldt aan op Beware&Note en filtert in de databank het probleem en de plantensoort waarop het probleem zich voordoet. Je krijgt enkele suggesties met een duidelijke beschrijving. Ben je zeker dat het voorstel overeenstemt met het probleem dat je waarneemt, dan kan je met een eenvoudige druk op de knop bevestigen dat je deze soort gezien hebt. Je kan zelfs een eigen foto meesturen voor controle door een expert van ILVO of Natuurpunt. 

Als de experts zeker zijn van de identificatie (misschien moeten ze eerst nog een staal nemen), dan zal het Federaal Voedselagentschap FAVV samen met de eigenaar of beheerder van het geïnfecteerde groen beslissen welke maatregelen genomen moeten worden. Dat kan soms zover gaan dat bomen gekapt moeten worden of dat bepaalde gewassen vernietigd worden binnen een bepaalde perimeter.

Professionele telers zijn verplicht om het FAVV te contacteren bij elk vermoeden van een Q-organisme.

Meer info

Wie dus een onbekende plantenziekte of -plaag spot in zijn tuin of buurt, kan de ziekmaker vanaf nu identificeren en melden in de nieuwe applicatie Beware&Note.