Menu

Terug naar Actualiteit >Waar naartoe met de basisbereikbaarheid?

Geschreven op 22 maart 2019. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers

Landelijke Gilden gaat niet alleen voor een plezant platteland, maar ook voor een leefbaar platteland.

Als grootste plattelandsvereniging in Vlaanderen nemen we graag de handschoen op binnen verschillende maatschappelijke dossiers, om kennis te vergaren, te verbreden, te verspreiden… en zo een rol te spelen binnen het debat over het platteland.

Mobiliteit in het algemeen en de daaruit volgende basisbereikbaarheid is één thema of dossier binnen deze maatschappelijke werking. Het nieuwe decreet basisbereik, dat recent werd goedgekeurd binnen het Vlaams parlement, heeft gevolgen voor het platteland en dus brengt Landelijke Gilden dit debat graag tot bij belanghebbenden en geïnteresseerden, onder meer in de vorm van een studienamiddag of Plattelandsacademie. Eén van die studiedagen vond plaats op 12 maart 2019 te Hasselt. Hoe dat er aan toe ging? Dat ontdek je in onze aftermovie. 


Meerdere interessante sprekers kwamen die namiddag aan bod: 

  • Willy Miermans (Professor Emeritus verkeerskunde aan de Universiteit Hasselt) schetste een interessant beeld over het huidige ruimtegebruik in Limburg en de consequenties daarvan op vlak van mobiliteit. Zijn conclusie? Da’s een interessante kosten-batenanalyse. De burger moet wat vaker de fiets nemen voor lokale verplaatsingen en hiertoe gefaciliteerd worden door aangename fietspaden. In ruil krijgt hij een betere busverbinding op de steenwegen.
  • Bert Meulemans (Adjunct-directeur Landelijke Gilden) gaf een hele reeks facts en figures  over mobiliteit op het platteland op basis van een enquête die door Landelijke Gilden werd uitgevoerd. Deze enquête brengt heel wat learnings met zich mee die enkele kansen op vlak van basisbereikbaarheid bloot legt. 
  • Sven Lieten (voorzitter vervoerregio Limburg) schetste de basisbereikbaarheid als uitdaging in plaats van als probleem en prijst Limburg gelukkig dat de hele provincie één vervoerregioraad heeft en niet versnipperd is in verschillende regioraden. De doelen en werking van zulke vervoerregioraad en dan voornamelijk diegene van Limburg kwamen daarbij aan bod.
  • Ronald Wolfs (De Lijn) kwam terug op de verschillende netten zoals het kernnet en het aanvullend net en hoe deze netten aan bod komen in het voorgestelde decreet basisbereikbaarheid. Ook de visie van De Lijn zelf op het aanvullende net kwam daarbij aan bod.
  • Elke Vandenbroucke (projectmanager gedeelde mobiliteit voor Taxistop) vertelde over Mobipunten als fysieke plaats waar mobiliteitsvoorzieningen samenkomen en slim gecombineerd kunnen worden.
  • Peter Meukens (reizigersorganisatie TreinTramBus) bracht ons het standpunt van de reiziger, waarbij verschillende aspecten van het voorgestelde decreet basisbereikbaarheid in vraag werden gesteld, onder meer waarom de reiziger geen prominentere rol heeft.
  • Deze leerrijke namiddag werd afgesloten met een geanimeerde vragenronde waaruit bleek dat de aanwezigen, vaak belanghebbenden die beroepsmatig met mobiliteit bezig zijn, toch nog met heel wat vragen zitten rond het nieuwe decreet basismobiliteit. 

Meer weten over het thema?