Menu

Terug naar Actualiteit >Warme tuin Beringen

Geschreven op 09 mei 2016. - Tuinieren
warme tuin, woonzorgcentrum Ocura Beringen

In de ‘warme tuin’ van het woonzorgcentrum Ocura kunnen de zorgbewoners actief tuinieren in 14 verhoogde tuinbakken. Daarnaast staan er 10 perceeltjes open voor zorgbewoners en buurtbewoners van Ocura.

De ‘warme tuin’ is vooral een ontmoetingsplek om samen bezig te zijn met bloemen, groenten en kruiden. Zo kunnen buurtbewoners tijdens het tuinieren tips en advies krijgen van de senioren die meewerken of vanop hun zitbank toekijken en zich betrokken voelen. Ook de scholieren uit de nabijgelegen school VIBO Sint-Barbara, zijn welkom waar ze in samenwerking met de bewoners hun schooltuintje kunnen onderhouden. Voor gezinnen met kinderen is een speelelement toegevoegd vlakbij de tuin. 
 
“Een buurt samenbrengen rond gemeenschappelijke tuintjes is niet alleen innovatief, maar betekent ook op maatschappelijk vlak een absolute meerwaarde. Het verpersoonlijkt alle aspecten van een warme samenleving”, stelt minister Vandeurzen die op 11 juni de 'warme tuin' officieel opende. 
 
De tuintjes bevinden zich achter het hoofdgebouw van het woonzorgcentrum in Beringen en zijn voor iedereen toegankelijk via een wandelweg. “Door tijdens de zomermaanden de BuurtBar elke twee weken langs te laten komen, ontstaat een spontaan en laagdrempelig contact tussen bewoners van het woonzorgcentrum en buurtbewoners,” aldus Dave Roosen, campusdirecteur Ocura Beringen.
 

 

Dit project werd mogelijk gemaakt met de steun van VLM - oproep volkstuinen 2014