Menu

Terug naar Actualiteit >WAT ALS...verenigingen niet meer bestaan?

Geschreven op 09 juli 2018. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Het belang van verenigingen

Soms lijkt het net alsof enkel de grote steden meetellen. De Landelijke Beweging, waar ook Landelijke Gilden toe behoort, wil ervoor zorgen dat ook de belangen van het dorp op de politieke agenda staan. Daarom lanceerden ze een bundel met concrete maatregelen voor een beleid op maat van de landelijke gemeenten. Eén van de thema's is verenigingsleven. Waarom moet de gemeente blijven investeren in het verenigingsleven? Of wat als er geen verenigingen meer zijn?

Sinds de middelen voor cultuur ingekapseld werden in het gemeentefonds voelt de gemeente niet langer externe druk om te investeren in haar verenigingsleven. Toch is het unieke verenigingslandschap in Vlaanderen van bijzondere waarde om de lokale gemeenschap verbonden te houden en verdient het de waardering van de gemeente. Een bruisend verenigingsleven is de smeerolie voor de lokale gemeenschap.

Tijdens onze dorpentoer in 2016 deden we een bevraging bij meer dan dan 1.000 plattelandsbewoners. Hieruit bleek dat mensen die actief zijn in het verenigingsleven niet alleen algemeen positiever in het leven staan, maar ook meer tevreden zijn over hun vrije tijd en zich meer betrokken voelen bij het lokale beleid. Uit deze bevraging blijkt dus heel duidelijk dat verenigingen niet alleen een medicijn tegen vereenzaming zijn, maar ook een belangrijk kanaal voor inspraak en actief burgerschap.

De Landelijke Beweging ijvert bovendien ook voor kwaliteitsvolle infrastructuur voor sport en cultuur, ook in de deelgemeenten en in de buitenlucht. We pleiten voor een ontmoetingsruimte in elk dorp. Voor leefbare dorpen is een goed uitgeruste zaal immers een minimum voorwaarde.

Daarnaast moet elke inwoner toegang hebben tot een laagdrempelig verenigingsleven op maat.

>> Lees meer op www.gemeendlandelijk.be