Menu

Terug naar Actualiteit >Wat hebben pinguins met (Op)dorp in de kijker te maken?

Geschreven op 10 mei 2016. - Terugblik
Opening Opdorp in de kijker tijdens Lente op den Dries

Op zondag 13 maart gaf Landelijke Gilde Opdorp het startschot aan haar Dorp in de kijker-jaar tijdens de opening van 'Lente op den Dries'.

Lente op den Dries

Middenstand Opdorp Leeft (MOL) organiseert om de twee jaar een ludieke beeldententoonstelling tussen de paasbloemen op de Dries. Nadat eerder al kikkers, schapen, hazen en badeenden de revue passeerden, staan er dit jaar 360 pinguïns opgesteld.

Sponsors, scholen, verenigingen en kunstenaars versierden de polyester pinguïns. Nog nooit stonden er zoveel beelden tussen de narcissen en lindebomen. Het evenement lokte duizenden kijklustigen van ver buiten de gemeentegrenzen naar Opdorp.

Met de pinguïnst wilden ze aandacht vragen voor het klimaat en de opwarming van de aarde. Bovendien staan pinguïns ook voor samenhorigheid. Middenstand Opdorp Leeft heeft al vaak samenhorigheid mogen ervaren. Vaak door samenwerking met heel veel andere verenigingen, waaronde Landelijke Gilde Opdorp.

Startschot Dorp in de kijker

Landelijke Gilde Opdorp viert dit jaar haar honderdjarig bestaan en kreeg de provinciale titel 'Dorp in de kijker'. "Een heel jaar lang zetten ze Opdorp in de kijker. De opening van Lente Op Den Dries, was het ideale openingsmoment. Zo bereikten ze meteen ook veel volk. De Landelijke Gilde Opdorp had een tentoonstelling rond de Dries en in de kerk van Opdorp.