Menu

Terug naar Actualiteit >Wat mag wel en niet op de composthoop?

Geschreven op 30 november 2017. - Nieuws, Tuinieren
schilletjes om te composteren

Maak van composteren een regelmatig terugkerend tuinklusje en probeer zoveel mogelijk materiaal te recycleren. De composthoop is de afvalbak van je tuin. Alle onkruid, bladeren, grasmaaisel en etensresten komen erop terecht. Het afval ondergaat een omzettingsproces en wordt als meststof weer hergebruikt in de tuin.

 

De kunst van het composteren

Goede compost is een heerlijk kruimelig zoetgeurend materiaal dat net zo gemakkelijk op te scheppen en te verwerken is als potgrond. Om de tuingrond te verrijken is niets beter dan goedverteerde compost. Per vierkante meter heb je minstens 5 kg goed verteerd organisch materiaal nodig, alleen al om het organische gehalte van de grond op peil te houden.

De kwaliteit van compost staat of valt met de verhouding bruin en groen materiaal, water en lucht. De kunst bestaat in het afwisselen van kleine hoeveelheden fijn bruin en groen materiaal. En het zorgen voor voldoende lucht en vocht door het materiaal te mengen of om te zetten. Te grote hoeveelheden groen materiaal (gras of plantendelen) gaan snel rotten. In veel te droog materiaal komen de verteringsorganismen nauwelijks tot leven.

 

Wat mag op de composthoop?

Dat is heel eenvoudig: alles wat heeft geleefd, behalve vlees, vet en gekookt voedsel omdat dit ongedierte aantrekt. Ook afval van citrusvruchten is bij voorkeur te vermijden omdat het zeer langzaam verteert en zuur is, waardoor de wormenactiviteit vermindert.

Een mengeling van ‘groen’ en ‘bruin’ materiaal is ideaal. Groen materiaal, dat is: grasmaaisel, keukenafval, onkruid en bladeren. Bruin materiaal is snoeihout, dorre bladeren en stengels van vaste planten.

Ook papier en karton (geen glanzend of gekleurd papier) kan worden gecomposteerd. Leg het niet als lagen lasagne op elkaar, het is beter de stukken te scheuren en het af te wisselen met het plantaardige materiaal zodat er voldoende lucht in de hoop komt.

 

Het proces

Nu is het afwachten hoe de hoop evolueert. Hou de composthoop voldoende vochtig zonder te overdrijven. Een composthoop moet een paar keer per jaar worden omgezet, om de bestanddelen goed met elkaar te vermengen en gelijk te laten verteren. De aanwezigheid van regenwormen en andere organismen geeft aan dat het proces goed bezig is. Na 3 maanden kan je al een deel van de compost afzeven en gebruiken. De rest gaat in een aparte bak die afgedekt wordt en rustig kan uitrijpen.

Werkt de composthoop niet, zet hem dan weer om en geef het proces meer tijd. Het kan een jaar duren eer de beste compost is verkregen. Troost je dus met de wetenschap dat compost net als goede wijn beter wordt naarmate hij ouder is.

 

Lees ook deze artikels