Werchter wil leefbaar dorp blijven | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Werchter wil leefbaar dorp blijven

Geschreven op 19 september 2018. - Nieuws, Actie(f) in je dorp
Bouwen. Te veel?

Na een voordracht over ‘dorpenbeleid’ door het project dorpsateliers kregen de bewoners info over de bouwprojecten die op til staan in de dorpskern. Deze projecten creëren meestal nieuwe gestapelde woningen.

Het actiecomité ‘Leefbaar Werchter’ organiseerde de infoavond omdat ze zich afvroegen of het niet te snel gaat, en of het niet te veel is. Hun vrees? Het verdwijnen van het dorpskarakter.

Concreet vragen ze aan de lokale overheid een masterplan voor het dorp, vóór er sprake kan zijn van individuele vergunningen. Hiermee kan de samenhang en de juiste schaal bewaakt worden.

Eigen foto

Bron: Infoavond 7 september 2018, De Wal