Menu

Terug naar Actualiteit >Ziekte van Newcastle: afgebakende zones opgeheven of aangepast

Geschreven op 07 augustus 2018. - Nieuws, Tuinieren
Kippen houden

Er werden sinds 26 april 2018 in het totaal twintig besmettingen met de ziekte van Newcastle vastgesteld: 17 bij hobbyhouders en 3 op commerciële pluimveehouderijen. In de afgelopen weken konden de maatregelen rond 7 besmettingen bij hobbyhouders al volledig worden opgeheven en werden ook reeds zones rond uitbraken op professionele bedrijven aangepast.

De situatie omtrent de NCD-besmettingen evolueert gunstig, maar dat wil niet zeggen dat alle gevaar geweken is. Het virus blijft actief binnen de wildevogelpopulatie en kan snel overslaan naar de professionele sector. Het blijft dan ook belangrijk om de bioveiligheidsmaatregelen strikt na te leven.

De voorbije dagen was de toestand ook onder controle rond andere besmettingen en werden daarom de 500 meterzones Zoutleeuw en Hélécine (op 02 augustus), de 10 kilometerzone rond Haaltert (op 34 augustus) en de 500 meterzone rond Ninove (op 06 augustus) opgeheven.

Op voorwaarde dat er daar geen nieuwe uitbraak meer wordt vastgesteld, worden later deze week ook de zones Zulte (Oost-Vlaanderen) en Waregem (West-Vlaanderen) aangepast.  Wanneer er daar geen nieuwe uitbraak meer wordt vastgesteld, zal woensdag (8 augustus) ook de 10 kilometerzone rond Zulte worden opgeheven. Die dag worden ook de zones rond Waregem aangepast:

  • de 3 kilomeerzone versmelt hier met de 10 kilometerzone;
  • Uitgezonderd de 500 meterzone rond een hobbybesmetting in Dentergem (Oeselgem), worden in de hele 10 kilometerzone de maatregelen versoepeld (zoals eerder in Zulte en Haaltert), namelijk:
  1. Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is niet langer aan beperkingen onderworpen;
  2. Het verzamelen van andere vogels dan pluimvee is opnieuw toegestaan. Hierdoor kunnen sportduiven in deze zone deelnemen aan wedstrijdvluchten en zijn onder meer tentoonstellingen, prijskampen en verkopen met andere vogels dan pluimvee weer mogelijk;
  3. Pluimveemest van commerciële pluimveehouderijen mag opnieuw binnen de zone vervoerd en uitgereden worden.

In de 10 kilometerzone rond Waregem zijn dan nog enkel aanvullende, strengere maatregelen van kracht in de 500 meterzone die op 25 juni werd afgebakend rond een besmetting bij een hobbyhouder in Dentergem. 

De maatregelen in de zones rond andere besmettingen worden voorlopig niet aangepast. Ook de algemene maatregelen voor alle pluimveehouders in België blijven voorlopig ongewijzigd. Het gaat om een verbod op verzamelingen met pluimvee en een verbod op verhandelen van dergelijke hobbyvogels door particulieren.

>> Een laatste stand van zaken vind je steeds op de website van het FAVV