Menu

Terug naar Actualiteit >Zonder onze zaal kunnen wij niet leven …

Geschreven op 30 april 2020. - Persartikel, Maatschappelijke dossiers
Zaal Familia in Tildonk

Parochiezalen raken in onbruik omdat ze niet brandveilig zijn, of niet meer voldoen aan de gewijzigde behoeften van de gebruikers. Het Vlaamse land staat er vol van. Véél van die parochiezalen dateren min of meer uit dezelfde periode. Toename van het aantal parochiezalen dat in onbruik raakt, is zeker. Dorpen waar dit zich voordoet, zien hun leefbaarheid afnemen.

De oplossing zit in een gemeenschappelijke aanpak door de eigenaars, de gebruikers en de lokale overheid. De eigenaars, meestal de Vereniging Parochiale Werken (VPW) is vanuit zijn missie verplicht lokalen ter beschikking te stellen voor pastoraal werk, meestal vertaald in een parochiehuis of -zaal. Dat het verenigingsleven met een ‘K’ daar ook gebruik van kon maken, was meegenomen en bepaalde dikwijls het ontwerp.

Omwille van de dalende inkomsten en het toegenomen risico om middelen bedoeld voor de pastoraal te zien afvloeien naar het onderhoud van gebouwen, hebben de bisdommen beslist dat zalen van de VPW “zelfbedruipend” moeten zijn. Lukt dit niet, dan mag de VPW ofwel de zaal te gelde maken ofwel de zaal in erfpacht of handelshuur geven aan een vzw of een onderneming.

Eender welke aanpak wordt gekozen, de impact op het dorp, is merkbaar. In het eerste geval verdwijnt de zaal en of er dan vervanging is, is onzeker. In het tweede geval moeten de gebruikers, meestal de nog werkende verenigingen, zelf de uitbating en het beheer op zich nemen.

Zo maakten al méér dan twintig jaar geleden de verenigingen in Tildonk w.o. de Landelijke Gilde, zich zorgen over hun parochiezaal ‘Familia’. Na vele gesprekken is er een vzw Familia opgericht die

  • “tot doel (heeft) het beheren van het gemeenschaps- en ontmoetingscentrum (voorheen Parochiezaal), met het oog op het bevorderen van het verenigingsleven, het laten plaatsvinden van culturele en sportieve activiteiten, kortom het socio-culturele en het verenigings- en gemeenschapsleven te stimuleren” (Zie art. 3 van de statuten, B.S. 26.09.2002, ID-nr 18425/2002).

Elke vereniging heeft een vertegenwoordiger in het bestuur, naast enkele onafhankelijke leden en een vertegenwoordiger van de parochieploeg. Deze laatste waarborgt continuïteit. Omdat de vereniging nu een neutraal doel heeft, passend binnen de opdrachten van een lokale overheid, mag de vzw subsidies aanvragen volgens het reglement bij de gemeente Haacht.

Eigen foto’s: zaal in  Tildonk.