Menu

Terug naar Actualiteit >Zwerfvuil hoort niet thuis op het platteland

Geschreven op 26 juni 2017. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Campagne tegen zwerfvuil op het platteland

Met ‘Mooimakers’, een initiatief van OVAM, Fost Plus en VVSG, wil Vlaanderen zwerfvuil en sluikstorten tegengaan. Burgers, bedrijven, scholen, verenigingen en gemeenten worden opgeroepen tot actie om zo de straten, parken en buurten weer proper te maken. En te houden.

 

Boerenbond en Landelijke Gilden gaan hier graag op in, want ook op het platteland ontsiert zwerfvuil bermen, akkers en weiden. Zwerfvuil op het platteland is niet enkel lelijk maar ook schadelijk voor mens, dier en milieu.  Bovendien staat het haaks op alle inspanningen die plattelandsbewoners en land-en tuinbouwers doen om het landschap te onderhouden en het Vlaams platteland aantrekkelijk te maken.   

 

Bordenactie bij landbouwers

De volgende weken zullen Boerenbond en Landelijke Gilden-afdelingen meer dan 5.500 bermbordjes langs Vlaamse akker- en weideranden plaatsen. Daarop een foto van een landbouwer met een duidelijke oproep : ‘Ik hou het hier proper, jij toch ook?’. Of een bordje met koeien met de sprekende slogan: ‘Wij houden niet van blik en ander afval, hou jij het mee proper?’.

 

Herbruikbaar fietsafvalzakje

 

Bordenactie en fietsafvalzakje op recreatieve fietstochten

Ook tijdens de recreatieve tochten van Landelijke Gilden deze zomer zal er gesensibiliseerd worden. Deelnemers zullen alert gemaakt worden op de zwerfvuilproblematiek door hen een herbruikbaar fietsafvalzakje mee te geven om het afval tijdens het fietsen correct op te bergen.

Daarnaast zullen heel wat afdelingen van Landelijke Gilden plaatselijke opruimacties, lezingen en vormingen organiseren.

 

 

Educatief pakket Red de koe Gooi geen zwerfvuil in de wei!Red de koe

Onze educatieve dienst, Plattelandsklassen, ontwikkelde het educatief spel ‘Red de koe, gooi geen zwerfvuil meer in de wei’. Hiermee worden kinderen spelenderwijs aangeleerd wat zwerfvuil is en waarom het in de vuilbak hoort. Je kan het spel zowel thuis als in klasverband spelen. Het spel leert ons dat frisdrankblikjes heel langzaam afbreken en hier ongeveer 200 jaar voor nodig hebben, dat is even lang als de aluminiumlaag in brik. Een chipszakje doet er 75 à 85 jaar over, kauwgom 25 jaar en een plastic draagtas 10 à 20 jaar. Glas en de basisbestanddelen van piepschuim vergaan nooit. Het is een kleine greep van wat langs akkers en weiden gevonden wordt.

Op deze manier hopen Boerenbond en Landelijke Gilden samen een steentje bij te dragen aan het proper houden van het mooie Vlaamse platteland.  Mooi voor het oog maar tegelijk ook goed voor het milieu én voor de dieren.

Tijdens een persconferentie plaatsten minister Joke Schauvliege, minister van Leefmilieu, Natuur en Landbouw; en Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond & Landelijke Gilden; samen het eerste bermbordje. Ze deden dit op het melkveebedrijf van Dirk en Anita Decoster- Bayens, die samen met akkerbouwer Noël De Beuf  getuigden over de schade die zwerfvuil veroorzaakt bij hun dieren en gewassen. Schoolkinderen speelden  het spel ‘Red de koe’.

>> Lees ook het interview met Sonja De Becker, voorzitter van Landelijke Gilden, en Henny De Baets, administrateur-generaal van OVAM over de actie

>> Meer informatie over Mooimakers

 

Downloads voor (sociale) media

Zwerfvuilactie in de media