Menu

Nieuws en actualiteit

18 december, Plattelandsacademie 'Wereldoorlog I en de wederopbouw'
Nieuws, Erfgoed
Een voordracht over de wederopbouw van het platteland na de eerste wereldoorlog.
Plattelandsacademie mobiliteit
Nieuws, Maatschappelijke dossiers
In 2020 zal de mobiliteit en meer bepaald het aanbod aan openbaar vervoer in Vlaanderen drastisch veranderen.
Plattelandsacademie BRV en Visienota Ruimte
Nieuws, Maatschappelijke dossiers

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. Dit plan geeft...

thema-avonden mobiliteit, energie en landbouw
Persartikel, Maatschappelijke dossiers
3 thema-avonden: mobiliteit, energie en landbouw
Wat met de afdelingsvlag Poeke
Nieuws, Erfgoed

Zowel in Laakdal op 25 oktober als in Poeke op 7 november volgden vele geïnteresseerden de vorming over de...

Hoogbouw Ruimtelijke ordening
Nieuws
23 oktober, Plattelandsacademie
Erfgoed
Vele landelijke gilden hebben, net als andere verenigingen, nog ergens een gildevlag liggen. Maar hoe bewaar je zo'n...
29 juni, Plattelandsacademie 'Iedereen naar de stad?!'
Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Maar wat staat er nu precies in het beleidsplan en hoe kunnen we er constructief mee aan de slag?
Studieavond 'Toekomst van onze kerk, een gedeelde zorg' in Vivenkapelle
Nieuws, Maatschappelijke dossiers, Zingeving en solidariteit

Kerkbesturen, parochies en gemeentebesturen worden uitgedaagd om na te denken over een globale...

Terugblik, Maatschappelijke dossiers
Verslag Plattelandsacademie 9 maart 2017
Resultaten enquete mobiliteit
Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Hier lees je de resultaten van een bevraging rond de gebruikte en de gewenste vervoerswijzen en de vervoersmotieven.