Nieuws en actualiteit | Page 2 | Landelijke Gilden
Menu

Nieuws en actualiteit

Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Blik terug op deze sessie met de presentaties van de sprekers.
Maatschappelijke dossiers
Meer dan 60 belanghebbenden en geïnteresseerden bogen zich op één namiddag tijd over het mobiliteitsvraagstuk op het...
Persartikel, Erfgoed, Fietsen en wandelen, Maatschappelijke dossiers
Nieuw kaderdecreet zet toekomst buurtwegen op de kaart
Nieuws, Maatschappelijke dossiers
In 2019 organiseert Landelijke Gilden inhoudelijke sessies rond twee belangrijke thema's: verdichting en mobiliteit...
Nieuws, Actie(f) in je dorp, Maatschappelijke dossiers
In 2019 organiseert Landelijke Gilden inhoudelijke sessies rond twee belangrijke thema's: verdichting en mobiliteit...
Plattelandsacademie
Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Landelijke Gilden komt op voor een aangepast openbaar vervoer op het platteland. Maar hoe moet dat ‘aangepast openbaar...
Provinciale werkgroep mobiliteit
Maatschappelijke dossiers
Landelijke Gilden Limburg wil in 2019 samen met leden en bestuursleden aan de slag met een provinciale werkgroep rond...
18 december, Plattelandsacademie 'Wereldoorlog I en de wederopbouw'
Nieuws, Erfgoed
Een voordracht over de wederopbouw van het platteland na de eerste wereldoorlog.
Plattelandsacademie mobiliteit
Nieuws, Maatschappelijke dossiers
In 2020 zal de mobiliteit en meer bepaald het aanbod aan openbaar vervoer in Vlaanderen drastisch veranderen.
Plattelandsacademie BRV en Visienota Ruimte
Nieuws, Maatschappelijke dossiers

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. Dit plan geeft...

thema-avonden mobiliteit, energie en landbouw
Persartikel, Maatschappelijke dossiers
3 thema-avonden: mobiliteit, energie en landbouw
Wat met de afdelingsvlag Poeke
Nieuws, Erfgoed

Zowel in Laakdal op 25 oktober als in Poeke op 7 november volgden vele geïnteresseerden de vorming over de...