Nieuws en actualiteit | Page 3 | Landelijke Gilden
Menu

Nieuws en actualiteit

Wat met de afdelingsvlag Poeke
Nieuws, Erfgoed

Zowel in Laakdal op 25 oktober als in Poeke op 7 november volgden vele geïnteresseerden de vorming over de...

Hoogbouw Ruimtelijke ordening
Nieuws
23 oktober, Plattelandsacademie
Erfgoed
Vele landelijke gilden hebben, net als andere verenigingen, nog ergens een gildevlag liggen. Maar hoe bewaar je zo'n...
29 juni, Plattelandsacademie 'Iedereen naar de stad?!'
Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Maar wat staat er nu precies in het beleidsplan en hoe kunnen we er constructief mee aan de slag?
Studieavond 'Toekomst van onze kerk, een gedeelde zorg' in Vivenkapelle
Nieuws, Maatschappelijke dossiers, Zingeving en solidariteit

Kerkbesturen, parochies en gemeentebesturen worden uitgedaagd om na te denken over een globale...

Terugblik, Maatschappelijke dossiers
Verslag Plattelandsacademie 9 maart 2017
Resultaten enquete mobiliteit
Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Hier lees je de resultaten van een bevraging rond de gebruikte en de gewenste vervoerswijzen en de vervoersmotieven.
Persartikel
Bekendmaking resultaten mobiliteitsonderzoek, 9 maart studiedag 'Het dorp als multimodale hub'.
Lezing over het belang van een dorpenbeleid
Actie(f) in je dorp, Maatschappelijke dossiers
Een levendig dorp kan een oplossing zijn voor veel problemen van deze tijd. Helaas zijn we in Vlaanderen nog niet zover...
Landelijke Gilden stelt resultaten Dorpsenquête voor en lanceert het concept 'dorpsatelier'
Persartikel, Actie(f) in je dorp
Meer dan 1.000 Vlaamse plattelandsbewoners gaven hun mening over de leefbaarheid van hun dorp en het omliggende...