Menu

Nieuws en actualiteit

Jeroen Verrecht
Schapenhouders

Het is lente en dus tijd voor lammetjes. Op sommige schapen -of geitenbedrijven kan...

Zoekertjes schapen Landelijke Gilden
Nieuws, Schapenhouders
Zoekertjes voor schapenhouders
Schapenhouders
Net nu dreigt de economische impact ervan erg groot te zijn voor onze bedrijven.
Schapenhouders
Een organisatie van het Departement Landbouw en Visserij en het Praktijkcentrum Kleine Herkauwers
Nieuws, Schapenhouders
Als lid kan je tegen gereduceerd tarief een abonnement afsluiten op het vakblad ‘Het Schaap’.
Schapenhouders
Praktijkdag rond de wolf en hoe we onze dieren er tegen kunnen beschermen.
informatieavonden limburg antwerpen informatievergaderingen in het wolvenrisico-gebied.
Schapenhouders
Twee informatievergaderingen in het recent uitgebreid wolvenrisicogebied.
Nieuws, Schapenhouders
Data, locaties en de eerste prijzen ...
Schapenhouders
Zaterdag 9 april in Oudenaarde en zaterdag 7 mei in Geel.
Schapenhouders
Steunwijzigingen voor niet-professionele veehouders die wolfwerende maatregelen nemen
webinar Boerenbond en Landelijke Gilden van 14 december 2021
Schapenhouders
Online vormingsavond over de actualiteiten in de schapenhouderij.