Menu

Nieuws en actualiteit

Tuinreizen 2023
Nieuws, Senioren, Tuinieren

Een tuinreis is altijd weer anders en elke bestemming heeft een unieke insteek. Het...

Gereedschapsbibliotheek
Nieuws, Actie(f) in je dorp
Samen met de Transformisten hoopt Landelijke Gilden met 't Werkkot bij te dragen aan een groeiende beweging die weegt...
Europese vlag
Nieuws, Maatschappelijke dossiers

Decentrale energieproductie, productie van energie (elektriciteit én warmte) dicht bij de...

Nieuws, Maatschappelijke dossiers

Met deze snelle zelftest check je of jouw buurt klaar is om een energiegemeenschap te vormen. Nog niet helemaal...

Nieuws

Na het webinar op 8 februari 2023 kunnen geïnteresseerde lokale besturen beroep doen op onderstaand aanbod. Met...

Nieuws, Erfgoed, Tuinieren

Moestuinen spreken tot de verbeelding. Velen vinden moestuinieren zinvol, maar ieder doet het op zijn of haar...

Vorm geven aan 't Werkkot in Peer
Nieuws, Actie(f) in je dorp
Half januari brachten we samen met De Transformisten een groep geïnteresseerde Perenaren bij elkaar om na te denken...
Nieuws, Maatschappelijke dossiers

Burgers, middenstand, ondernemers, boeren, scholen… kunnen deel uitmaken van een...

Nieuws

In het Leader-project Korte Keten Meetjesland, dichtbij organiseert Landelijke Gilden een cursus om ambassadeurs op...

Maatschappelijke dossiers
Straatambassadeurs zijn personen die optreden als tussenpersoon tussen hun buurt en de gemeente. Zij zorgen voor meer...
Nieuws, Tuinieren
Droge schaduw is wellicht een van de moeilijkste plaatsen in tuinen en openbaar groen om te beplanten. Toch zijn er...