Menu

Dorpshuis

Heel wat dorpen missen een geschikte ruimte om te ontmoeten, vergaderen, beleven, ... . Waar er bestaande zalen en ontmoetingsruimtes zijn, hebben deze het vaak moeilijk om open te blijven. Inkomsten verminderen en vaste kosten lopen op. Toch is de aanwezigheid van zo’n infrastructuur cruciaal voor de leefbaarheid van het dorp. 

Met verschillende projecten en trajecten wil Landelijke Gilden

  • huidige zalen ondersteunen om hun werking leefbaar te houden
  • in dorpen zonder geschikte infrastructuur kijken welke mogelijkheden er zijn.

Dit alles met oog op de toekomst: met aandacht voor de energietransitie, de vergrijzing, de digitalisering, de toegankelijkheid, het multifunctioneel gebruik, enzovoort. Om zo de achteruitgang van het aantal gemeenschappelijke voorzieningen tegen te gaan. 

Interessante artikels

Nieuws, Actie(f) in je dorp
Een zaal vol vrijwilligers met goesting en een open mind, een locatie voor ontmoeting 'met dat tikkeltje meer' die...