Menu

Dorpshuis - Dorpspunt - Buurtpunt - Buurthuis

Heel wat dorpen missen geschikte ruimtes om te ontmoeten, vergaderen, beleven, ... . Waar er bestaande zalen en ontmoetingsruimtes zijn, hebben deze het vaak moeilijk om open te blijven.

In de toekomst zal de aanwezigheid van zo’n infrastructuur nog belangrijker zijn voor de levenskwaliteit in het dorp. Zowel bewoners met een verminderde mobiliteit (decentrale dienstverlening) als bewoners die aandacht hebben voor een ander verplaatsingsgedrag (15'-dorp) kunnen er terecht. 

Landelijke Gilden vzw wil met verschillende projecten en initiatieven

  • nog actieve infrastructuur en hun beheerders ondersteunen om de werking toekomstbestendiger te maken. Denk aan de energietransitie, de toegankelijkheid, de digitalisering, de buitenruimte...; 
  • dorpen zonder geschikte infrastructuur helpen om samen met diverse actoren oplossingen te vinden. 

Landelijke Gilden vzw ziet het dorpshuis of buurtpunt (VVSG-benaming) als innovatief instrument om de leefbaarheid in bepaalde dorpen op peil te houden. Door een locatie slim te beheren, verhoogt de bruikbaarheid en kunnen meerdere gebruikersgroepen worden bediend. Die gebruikersgroepen kunnen hierdoor langer in het dorp blijven en bijdragen tot een sterker sociaal weefsel. Dit kan dan weer op termijn leiden tot een verhoogde dynamiek in het dorpsleven en een sterkere attractiviteit (Ostendorf & Thissen, 2001)[1].

Zie de presentatie bij een projectvoorstel voor Plattelandplus - Vlaams-Brabant.  

Moest die geschetste ontwikkeling zich niet voordoen, dan kan het dorpshuis een compenserende rol krijgen wegens zijn decentrale ligging. Zo kan het lokaal sociaal beleid hier een contactpunt voor haar te verzorgen doelgroepen opzetten. 

Zie verder 'wat is een dorpshuis?' en onsbuurtpunt.be

Eigen foto: Site dorpshuis in Vissenaken?  

 


[1] Ostendorf W. & F. Thissen (2001) Dorpen als woonmilieus, zorgen en kansen. Ruimte en Planning jg. 21, nr. 4, 323 - 332

 

Interessante artikels

Trotse prijswinnaars
Nieuws, Actie(f) in je dorp
In september kunnen er bij twee organisaties dorps- of buurtprojecten ingediend worden om een prijs te winnen
Het DAC in Heusden is een plek voor iedereen!
Nieuws, Actie(f) in je dorp
De Plus-Plek in Heusden, het DAC, is een plek voor iedereen.
We zoeken nog een gemeente die mee in zee wil gaan!
Landelijke Gilden bevraagt gemeenteraadscommissie Lummen
Nieuws, Actie(f) in je dorp
Benieuwd welk concept verder wordt uitgewerkt?