Menu

Voedselverspilling

Te veel voedsel wordt niet opgegeten en belandt in de vuilbak.

Het verlies aan eetbaar voedsel in de wereld bedraagt ongeveer 1,3 miljard ton per jaar, dit is één derde van het voedsel wereldwijd. De verliezen vinden plaats in elke regio in de wereld. In onze Westerse wereld is er vooral verlies op het einde van de keten, bij de consument thuis. Alle Vlaamse gezinnen gooien per jaar 116.000 tot 168.000 ton bruikbaar voedsel in de vuilbak. Om een concreter beeld te vormen: een Vlaamse restafvalzak bevat gemiddeld 15 % voedselresten.

Ons standpunt

Landelijke Gilden vindt voedsel te waardevol om te verspillen. Het is zonde van de grondstoffen en van de inspanningen die geleverd zijn voor de productie. We zijn tevreden dat er dagelijks nieuwe initiatieven worden genomen om voedselverspilling tegen te gaan. We ondersteunen deze initiatieven en gaan zelfs een stapje verder.
 
Volgens Landelijke Gilden is de afstand tussen de consument en de land- en tuinbouwsector te groot geworden. Dit leidt tot voedselverspilling: te veel mensen weten niet meer waar hun voedsel vandaan komt en hoe de productie ervan werkt. Voedsel is ook te goedkoop om als waardevol gekoesterd te worden. Om voedselverspilling te vermijden, zal er volgens ons dan ook meer nodig zijn dan een lijst met tips voor het kopen, koken en bewaren van voedsel.
 

 

De afstand tussen de consument en de land- en tuinbouwsector is groot geworden, wat mee leidt tot voedselverspilling.

 
Voedsel legt een weg af binnen een grote keten. Na de oogst wordt een groot deel van ons voedsel gestockeerd, verwerkt, verpakt, vervoerd, in de winkelrekken geplaatst en al dan niet verkocht. Het voedsel dat na de oogst om allerlei redenen uit de keten wordt gehaald, noemen wij voedselverlies. Als het om voedsel gaat dat klaar was om op te eten, verkiest Landelijke Gilden te spreken over voedselverspilling. Deze specifieke vorm van voedselverlies komt vooral aan het einde van de keten voor, bij de consument. Te vaak wordt onzorgvuldig omgegaan met eten of wordt het zelfs bewust weggegooid. Als consument kan je dus zelf aan de slag om voedselverspilling terug te dringen. Tijd voor actie dus: Landelijke Gilden denkt globaal mee, maar begint bij onszelf als consument.
 

Onze expertise

Landelijke Gilden gaat voor voedselwinst en voor een heropwaardering van ons voedsel! We brengen enkele concrete verhalen aan bod, stellen ons vragen bij voedselverlies en verspilling, geven een kijk in de voedselketen en focussen op wat je zelf kan doen.

 

Onze projecten

Landelijke Gilden wil geïnteresseerden, leden en bestuursleden sensibiliseren om minder voedsel te verspillen. Op vandaag zetten we als organisatie in op volgende initiatieven:
 

Ketenoverleg

Landelijke Gilden engageerde zich samen met Boerenbond in het ketenoverleg om de voedselverspilling en het voedselverlies in Vlaanderen tegen 2020 te helpen terugdringen met 15%.
 

Samenbrengen boeren en consumenten

Landelijke Gilden zal nieuwe acties opzetten, maar vooral ook blijven inzetten op het samenbrengen van boeren en consumenten, zoals op Boerenmarkten of tijdens de Dag van de Landbouw.
 

Voordracht 'Voedsel weggooien? Zonde toch!'

Landelijke Gilden gaat de boer op. In de voordracht ‘Voedsel weggooien? Zonde toch!’ zoeken we samen naar voedselwinst. Deelnemers aan de voordracht leren de harde feiten kennen, testen zichzelf, vergelijken zich met anderen en wisselen goede ideeën uit.
 

Trias

Landelijke Gilden investeert in Trias. Boeren uit het Noorden en het Zuiden hebben ook in dit dossier gemeenschappelijke belangen.

Interessante artikels

Kringloopweekend Open tuinen
Nieuws, Tuinieren

Zowel Open tuinen als Vlaco blazen dit jaar 25 kaarsjes uit! In verschillende Open tuinen kan...

Eten en drinken, Landbouw
Koop kraakverse seizoensproducten in eigen buurt.
Voedselverspilling
Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Wij gingen na welke apps je kunnen helpen om voedselverspilling tegen te gaan en je op weg helpen richting lokale en...
Tips om voedselverspilling en voedselverlies te vermijden
Nieuws
Voedselverspilling vermijden doe je door bewust te kopen, met zorg te koken en restjes te gebruiken.