Meldpunt Open tuinen | Landelijke Gilden
Menu

Meldpunt Open tuinen

We streven ernaar onze werking nog beter uit te bouwen. Heb je tijdens je tuinbezoek een ervaring opgedaan die je graag wilt melden? Je kan je mening over Open tuinen kwijt bij Carine Santermans, onze tuinmadam.

 


Landelijke Gilden vzw, Diestsevest 40 te 3000 Leuven, bewaart uw persoonsgegevens voor administratie en opvolging van haar activiteiten overeenkomstig ons algemeen privacybeleid. U heeft het recht op inzage en kan deze gegevens verbeteren of laten wissen. Meer info op www.landelijkegilden.be/privacy. U kan rechtstreeks contact opnemen via info@landelijkegilden.be.