Menu

Senioren

Gewestelijke seniorenwerking

Ruim twintig jaar geleden startte Landelijke Gilden met haar (inter)gewestelijke seniorenwerking. Het doel is om, aanvullend op het aanbod van de lokale afdelingen, activiteiten uit te werken voor leden van 3 × 20. Senioren-bestuursleden, afgevaardigd door of bekend bij de lokale besturen, stellen voor hun regio een jaarprogramma op.

Samen opkomen voor de belangen van senioren

Landelijke Gilden en KVLV-Vrouwen met vaart verenigen zich in de Seniorenraad van de Landelijke Beweging om de belangen van hun 3 × 20-leden te verdedigen. Die raad is een overlegorgaan waarin vrijwilligers van beide verenigingen de koppen bij elkaar steken om maatschappelijke uitdagingen en beleidsvoorstellen die relevant zijn voor ouderen te bespreken. Het resultaat van de besprekingen nemen we mee naar de Vlaamse Ouderenraad, het pluralistisch en democratisch overlegorgaan van alle Vlaamse organisaties van en voor ouderen.

Officiële adviesraad

In 2012 erkende de Vlaamse overheid de Ouderenraad als een officiële adviesraad. Sindsdien gaf hij al meer dan veertig adviezen, gebouwd op de levenservaring, de verworven kennis en vaardigheden van ouderen. In de
afgelopen twee jaar werd onder andere rond de volgende thema’s gewerkt:

  • de onderbescherming van ouderen en het niet-gebruik van sociale rechten,
  • het Vlaams mantelzorgplan 2016–2020,
  • het toekomstig beleid rond mobiliteitshulpmiddelen
  • en het vernieuwde werkingskader voor de Diensten voor Gezinszorg in Vlaanderen.

De Vlaamse Ouderenraad neemt ook een rol op bij de ondersteuning van de vrijwilligers-senioren die lid zijn van de gemeentelijke senioren(advies)raden.

Laat ons weten dat het seniorenaanbod je interesseert

De seniorenwerking van Landelijke Gilden is er voor alle leden en hun partners, vanaf de leeftijd van zestig  jaar (3 × 20). We gebruiken meestal de geboortedatum op de lidkaart om uitnodigingen te bezorgen. Als je vandaag tot de doelgroep behoort en nooit een uitnodiging krijgt, controleer dan eerst bij je secretaris of we je leeftijd kennen. Eventueel geef je ook de leeftijd van je partner door, wanneer die wat ouder is. Je helpt ons ook altijd als je je e-mailadres vermeldt.