Menu

Terug naar Campagnes >Plattelandsacademie

Plattelandsacademie Landelijke Gilden

Kennis over het platteland

Landelijke Gilden wil het gesprek over het Vlaamse platteland aangaan en intensiveren. Sinds 2000 organiseert de Plattelandsacademie van Landelijke Gilden daarvoor studiedagen, gespreksavonden en excursies. Deskundigen komen samen om te discussiëren en om inzichten en ervaringen te delen met elkaar en met de aanwezigen.

Waarover gaan onze studiedagen?

Alle thema's met betrekking tot het platteland, komen aan bod. Rurale woonvormen, mobiliteit, diensten op het platteland, landbouw en verstedelijking, ontspanning en recreatief medegebruik, gebruik van de open ruimte, dorpen, werking van belangengroepen, bestuurskundige perikelen, regionale ontwikkeling, cultuurspreiding, participatie … Deze thema's komen vaak ook in onze dossiers aan bod.
 

Voor wie is de Plattelandsacademie?

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor geïnteresseerden. Leden van Landelijke Gilden of van samenwerkende organisaties, en studenten krijgen een vermindering op de toegangsprijs.
 

8 november, studiedag 'Kan buurtgerichte zorg het dorp versterken?'

De volgende studiedag van onze Plattelandsacademie beantwoordt de vraag 'Kan buurtgerichte zorg het dorp versterken?'. Schrijf je hier in!

Gerelateerde activiteiten

Dates filter: 
dinsdag, 6 december, 2016
Plattelandsacademie WOI: vluchtelingen toen en nu
6dec

Plattelandsacademie WOI: vluchtelingen toen en nu

Georganiseerd door Landelijke Gilden West-Vlaanderen
Staden