Menu

Terug naar Campagnes >Plattelandsacademie

Plattelandsacademie Landelijke Gilden

Kennis over het platteland

Onder de noemer plattelandsacademie organiseert Landelijke Gilden studiedagen, gespreksavonden, excursies, ... . Het doel? Informeren, discussiëren, debatteren en het gesprek over het Vlaamse platteland aangaan en intensiveren.

Mobiliteit, toekomst van dorpen en energie als focus dit jaar

In 2019 kregen de thema’s mobiliteit en verdichting alle aandacht. Dit jaar krijgen ze gezelschap van energie. Brandend actueel én boeiend. Een klikje op één van de thema’s volstaat om meer over elk topic te weten te komen!

En verder?
Net zoals de voorbije jaren zet Landelijke Gilden ook nu in op verschillende dossiers. Het loont dus zeker de moeite de website en Facebookpagina in de gaten te houden en zo geen enkele update over verschillende plattelandsthematieken te missen.

Nog makkelijker!
Als lid van Landelijke Gilden kan je een login aanvragen en via deze login jouw persoonlijke interesses beheren. Duid je de interesse maatschappelijke dossiers aan? Dan bezorgt Landelijke Gilden jou het actuele nieuws over deze dossiers via een handige nieuwsbrief!