Senioren

Onze leden 3x20 vormen een grote en enthousiaste groep mensen die niet alleen graag fijne activiteiten organiseren, maar die ook samen hun belangen verdedigen inzake plattelandsthema's.

Koken op de boerderij

Landelijke Gilden heeft een aanbod voor alle leeftijden... maar voor senioren is er net dat beetje extra!

Wat ook je leeftijd is, bij Landelijke Gilden valt er altijd wel wat te beleven. En als het er soms toch wat hevig aan toe gaat, kan je zeker mee genieten langs de zijlijn met een lekker hapje of drankje. Soms organiseren we activiteiten voor een bijzondere doelgroep. Zoals een kookles voor kinderen, samen met hun mama's en papa's. Vaak ook voor onze oudere leden, die zich gemakkelijker overdag en tijdens de week kunnen vrij maken. Behoor jij ook tot de grote groep van 3x20-ers? Dan kan je mee genieten van de interessewerking voor senioren.

Dé senior bestaat niet

Het woord 'senior' is voor heel wat mensen om uiteenlopende redenen een beladen woord. Wellicht was de groep ouderen nog nooit zo divers als vandaag: op vlak van beroepsactiviteiten, interesses in de vrije tijd, interne leeftijdsverschillen... Dé senior bestaat inderdaad niet. Logisch gevolg: niet alle leden voelen zich op dezelfde leeftijd tot de doelgroep senioren rekent en/of interesse heeft in ons aanbod. Dat is ook niet belangrijk, want bij Landelijke Gilden hoeft niets en kan alles. 

Seniorenwerking Landelijke Gilden: een extra beleving

Ons activiteitenaanbod voor leden senioren is in de meeste regio's een extra aanbod, naast de werking van de lokale afdelingen. Het sluit er mooi bij aan omdat het uitgewerkt wordt door bestuursleden en andere vrijwilligers van die afdelingen. Ze verrassen je met boeiende voordrachten, mooie optredens, leerrijke daguitstappen en meerdaagse reizen naar topbestemmingen in het buitenland. Het extra aanbod verschilt dan ook tussen de regio's, maar uiteraard delen de vrijwilligers sterke activiteiten met elkaar.

Geef een seintje als het seniorenaanbod je interesseert

Om de uitnodigingen voor het seniorenaanbod te verspreiden, gebruiken we meestal de geboortedatum op de lidkaart. Als je vandaag tot de doelgroep behoort en nooit een uitnodiging krijgt, controleer dan eerst bij je secretaris of we je leeftijd kennen. Eventueel geef je ook de leeftijd van je partner door, wanneer die wat ouder is. Je helpt ons ook altijd als je je e-mailadres vermeldt.

Ons seniorenaanbod is er voor alle leden ouder dan zestig jaar die interesse hebben én zich overdag willen of kunnen vrijmaken. 60-plussers trekken de kar. Je kiest zelf of en hoe dikwijls je wil deelnemen. 
Fietstocht

Goed leven op het platteland!?

Vrijwilligers 60-plussers van Landelijke Gilden en Ferm verdedigen de belangen van alle senioren van het platteland binnen de Vlaamse Ouderenraad. Het streefdoel is een platteland waar het goed leven is voor alle leeftijdsgroepen.
©Arits Lien - Vlaamse Ouderenraad

©Arits Lien - Vlaamse Ouderenraad

Een senior die goed wil leven op het platteland, staat voor heel wat uitdagingen. Denk aan het gebruik van openbaar vervoer, de beschikbaarheid van diensten in je buurt, de nabijheid van zorg... Een warme samenleving ontstaat pas als iedereen mee is. Landelijke Gilden houdt de vinger aan de pols en neemt heel wat van deze thema's ter harte in haar dagelijkse werking. Maar we doen méér.

Bestuursleden en vrijwilligers 60+ van Landelijke Gilden en Ferm vertegenwoordigen de leden in de Vlaamse Ouderenraad. In de werkgroepen en bestuursorganen van deze raad leggen ze de specifieke uitdagingen van het platteland op tafel en streven zo mee naar een optimaal ouderenbeleid, ook op het platteland.

De Vlaamse Ouderenraad is een overlegplatform van organisaties van en voor ouderen. Vrijwilligers van alle Vlaamse verenigingen voor ouderen en experten bespreken er maatschappelijke uitdagingen en beleidsvoorstellen die relevant zijn voor ouderen. Ze maken adviezen, standpunten en memoranda op. Met sensibiliseringscampagnes maken ze mensen bewust van de toegevoegde waarde van ouderen in de samenleving en zetten ze deze ouderen zelf aan om een actieve rol te (blijven) spelen in hun omgeving. voor hen is goede informatie een belangrijke voorwaarde voor doeltreffende participatie aan de samenleving. Daarom maakt de Vlaamse Ouderenraad veel werk van het informeren van ouderen, professionelen en andere geïnteresseerden, zowel via traditionele als via digitale informatiekanalen.