Mantelzorg

Heel wat leden van Landelijke Gilden zijn mantelzorger omdat ze betrokken zijn voor de zorg voor een naast familielid. Daarom hebben we samen met Ferm en Ferm Thuiszorg het 'Mantelzorgnetwerk' opgericht, een vereniging voor zorgvragers en mantelzorgers. Als lid van Landelijke Gilden kan je er gratis bij aansluiten.

Mantelzorg

Mantelzorger? Vaak ben je het zonder dat je het zo benoemt!

Mantelzorger ben je als je op regelmatige basis zorgt voor een familielid, buur, vriend of kennis, thuis of in een voorziening. Je neemt deze zorg op omdat je een affectieve band hebt met die persoon en niet omdat je vrijwilliger bent van een organisatie. Mantelzorger worden, overkomt je bijna altijd. Je kiest er meestal niet voor om geconfronteerd te worden met een zorgvrager, je rolt er als het ware in.  Samen met Ferm en Ferm Thuiszorg brengt Landelijke Gilden zorgvragers en mantelzorgers samen in de mantelzorgvereniging 'Mantelzorgnetwerk'. Om hen te informeren en te ondersteunen. Maar zeker ook om mantelzorg meer zichtbaar te maken en ervoor te ijveren dat mantelzorg meer maatschappelijk waardering krijgt.

Mantelzorg komt weinig in beeld, net zoals de achterkant van de maan. Iedereen weet dat de maan geen maan zou zijn zonder die achterkant, maar van op de aarde zie je die kant nooit. Daarvoor moet je eerst de ruimte in. Met mantelzorg is het precies zo. Eerst moet je in de mantelzorg ‘rollen’. Pas dan weet je wat de vele uitdagingen zijn waarmee mantelzorgers geconfronteerd worden.

Wat is Mantelzorgnetwerk?

Mantelzorgnetwerk is een vereniging voor zorgvragers en mantelzorgers die erkend is door de Vlaamse Regering. Ze telt momenteel 20.557 leden, waarvan 13.242 mantelzorgers en 7.654 gebruikers. Het lidmaatschap is gratis en kan gekoppeld worden aan het lidmaatschap van Landelijke Gilden van Landelijke Gilden (en Ferm).

Door haar wortels in de Landelijke Beweging, legt Mantelzorgnetwerk meer de klemtoon op de problematiek in de landelijke dorpen, waar de mobiliteit beperkt is, de dienstverlening dunner gezaaid, en de kwaliteit van de woningen gemiddeld slechter is dan in de stedelijke gebieden. Er is van huis uit ook bijzondere aandacht voor het eigen statuut van zelfstandigen en landbouwers en hun omgaan met zorgsituaties.

Gratis lidmaatschap Mantelzorgnetwerk heeft veel voordelen

Leden van Mantelzorgnetwerk krijgen tweemaal per jaar het informatiemagazine ‘De Mantelzorger’, via de mail of als drukwerk. Het staat vol tips, getuigenissen, nieuwtjes over premies en andere voordelen… Leden kunnen ook bij Mantelzorgnetwerk terecht voor advies op maat over sociale en financiële voordelen en over de organisatie van de persoonlijke mantelzorgsituatie. En verder zijn er: uitnodigingen voor vorming, workshops en lotgenotencontact én een korting op boeken en publicaties van Mantelzorgnetwerk.

Dag van de Mantelzorger

Op 23 juni, de langste dag van het jaar, is het elk jaar weer de Dag van de Mantelzorg! Hét is het moment om mantelzorgers in de schijnwerpers te zetten, om hen te erkennen en bedanken voor wat ze doen. Mantelzorg opnemen is allesbehalve vanzelfsprekend, maar betekent een grote meerwaarde voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood én voor de maatschappij. De Dag van de Mantelzorger is uitgegroeid tot een initiatief dat breed wordt gedragen door de erkende Vlaamse mantelzorgverenigingen en tal van lokale zorginitiatieven. 

Mantelzorgnetwerk

Kies voor een gratis lidmaatschap

Het lidmaatschap van Mantelzorgnetwerk kan je koppelen aan je lidmaatschap van Landelijke Gilden.
Je wordt gratis lid door in je ledenprofiel van Landelijke Gilden te kiezen voor het interessegebied 'mantelzorg'.
Je kan dit zelf doen of bellen naar 016 28 60 23.

Interessante linken

Mantelzorgnetwerk
Vlaams Expertisepunt Mantelzorg