Erfgoed

Erfgoed staat voor het tastbare en niet-tastbare dat we uit het verleden hebben geërfd en het bewaren waard is. Veel landelijke gilden proberen oude recepten uit en organiseren streektaalvieringen, vertelavonden, tentoonstellingen en erfgoedwandelingen. Ze doen kermissen herleven en houden oogstfeesten, processies en bedevaarten in ere. Zowel jong als oud beleven er plezier aan.

Foto's LG HIngene

Erfgoed op het platteland

Erfgoed op het platteland is vaak verbonden met landbouw en het rurale verleden van het dorp. Historische boerderijen, oude molens, veldnamen zoals dries of kouter, de kapel voor de bescherming tegen veeziekte … weerspiegelen hoe onze voorouders omgingen met de natuurelementen en met elkaar.

Maar erfgoed is ook meer: verhalen over de lokale industrie, de ontwikkeling van het transport, de veranderingen en modernisering van de omgeving en het leven in de loop van de 20ste eeuw. Dit erfgoed vertelt ons hoe de samenleving met vallen en opstaan veranderde, tot wat ze nu is.

De gildevlag

Boerenbond & Landelijke Gilden bestaan meer dan 125 jaar. En in die lange geschiedenis hebben de gildevlaggen altijd een belangrijke rol gespeeld. Bij feesten en optochten kleurden zij het straatbeeld, maar ook bij begrafenissen brachten zij hulde aan het overleden lid. Vandaag zijn de vlaggen een fragiel stuk erfgoed geworden. De meesten dateren van de eerste helft van de 20ste eeuw, sommigen nog uit de 19de eeuw. Ook al werden de vlaggen gekoesterd en met zorg bewaard, niet zelden nog in het oorspronkelijke koffertje, toch heeft de tijd zijn sporen nagelaten. Hoog tijd voor een grootscheeps inventarisatieproject.

Booischot vlag Boerengilde