Schapenhouderij

Hou je schapen? Sluit je dan aan bij onze club van schapenhouders. Zij ontvangen regelmatig een nieuwsbrief vol schapennieuws en worden uitgenodigd op boeiende vormingen over deze wollige viervoeters! 

Blauwtong

Begin september 2023 werd er in Nederland blauwtong vastgesteld op enkele schapenbedrijven. Vijf weken later dook er een eerste besmetting op in Vlaanderen. Op deze pagina bundelen we alle informatie waarover we beschikken.

Bezorgdheden over blauwtong serotype 3

Bronnen: WOAH, FAVV, FAGG, Sciensano, Nederlandse overheid

Door de koudeprik van afgelopen weken, is de activiteit van de mugjes die het blauwtongvirus overbrengen verminderd. Bijgevolg werden er weinig meldingen gedaan van nieuwe gevallen met blauwtongbesmetting in België en in onze buurlanden. Niettemin zijn er nog gevallen en is het 'stilte voor de storm' gevoel zeker op zijn plaats. Ondertussen werken de overheid, fabrikanten en andere partners samen aan een vaccin, maar een snelle beschikbaarheid hoort niet tot de verwachtingen. Hieronder een laatste stand van zaken.

Vandaag (1 maart 2024) heeft Sciensano op zijn website melding gemaakt van 7 gevallen van Blauwtong. Sinds begin oktober is het blauwtongvirus gevonden bij 5 schapen dicht tegen de Nederlandse grens (van Merksplas tot Stabroek) en in twee runderen in Beveren. De laatste bevestiging dateert van 9 februari. Enkel bij de schapen was er melding van sterfte. 
In Nederland lijkt alles rustig, maar komen er ook wekelijks nog gevallen bij. De teller stond begin deze week op meer dan 5907 getroffen bedrijven (rundvee en schapen). Het Nederlandse vakblad 'Boerderij' meldde op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat het aantal schapen gedaald was met 8% tot 662.000 dieren, voornamelijk door blauwtong.  In Duitsland worden een kleine veertigtal gevallen gemeld van blauwtong type 3, voornamelijk bij runderen. Het Verenigd Koninkrijk meldt sinds 11 november 121 blauwtonggevallen (7 in schapen, 114 in runderen) op 71 bedrijven, in Norfolk, Kent en Suffolk. Meestal met weinig ziekteverschijnselen.

Vaccin morgen nog niet beschikbaar
De Zuid-Afrikaanse fabrikant hoopte door het laten uitvoeren van verdere onderzoeken het gebruik van vaccin bespreekbaar te maken in Europa. De Nederlandse autoriteiten hebben echter op 22 februari bevestigd dat ze het gebruik van het Zuid-Afrikaanse vaccin vooralsnog niet toestaan. Er ontbreken nog teveel gegevens om het vaccin als veilig en efficiënt te beschouwen. Enkele Europese vaccinfabrikanten hebben wel aangegeven dat ze met blauwtong-type 3 vaccins bezig zijn. Maar er kunnen geen beloftes gedaan worden. De Nederlandse schapenhoudersvereniging NSFO hoopt fabrikanten meer zekerheid te kunnen geven door de oprichting van een door de schapenhouders gefinancierd garantiefonds. Met dit fonds zouden fabrikanten een garantie op afname van vaccin krijgen. Er is immers al vastgelegd dat in Nederland de vaccinatie vrijwillig zal zijn. Ondertussen is een kleine 70.000 euro van het beoogde 1 miljoen verzameld. Ook de Belgische overheid is nog in gesprek met fabrikanten en de buurlanden over een blauwtong serotype 3 vaccin. Het federale Geneesmiddelen-agentschap heeft op zijn website de belofte geplaatst hierover te blijven communiceren met de dierhouders. Ondertussen is het blauwtongvirus type 8 in opmars in Frankrijk en kan vaccinatie tegen dit type overwogen worden. Maar er zal morgen geen BT serotype 3-vaccin beschikbaar zijn, en waarschijnlijk ook niet op korte termijn. Wij blijven druk uitoefenen bij de Belgische overheid, de fabrikanten en de Europese Commissie. De nood is immers hoog.

Webinar blauwtong

Op 25/03 om 20 uur geven we een laatste stand van zaken en leggen we uit wat de verwachtingen voor de nabije toekomst zijn en op wat er gelet moet worden als het over vaccins en vaccineren gaat. Ook wat betreft de rol en taken van de dierenarts, zijn er veranderingen op til. Ten slotte willen we wat actualiteiten in de wetgeving op vlak van dierenwelzijn kaderen.

Inschrijvingen zijn afgesloten. Geregistreerde deelnemers ontvangen persoonlijke deelnamelink.