Digitaal platteland

Geboeid door de digitalisering en wat dit betekent voor het platteland? We zoeken het uit! Ontdek de eerste inzichten.

Digitalisering: beeld laptop en smartphone

Zowel onderwijs, zorg, werk, landbouw, transport, ontspanning, sociale relaties, overheidsdiensten… maken gebruik van middelen die we zonder de digitale revolutie niet zouden kennen. Twintig procent van de wereldeconomie is nu digitaal. Toch stelt de Europese Commissie vast dat digitalisering één van de drie ‘kernproblemen’ is van de EU, zowel op het vlak van de eigen productie als op het vlak van de innovatie. Wie méé is, wint. Wie achteropraakt, verliest.

Dit laatste lijkt te gebeuren in de plattelandsgebieden. De Eurobarometer (april 2021) rapporteert dat een kwart van de ondervraagden zich zorgen maakt over de digitale infrastructuur. En volgens de Belgische telecomregulator hinkt ons land serieus achterop met de glasvezeldekking, 6,5 % tegenover het gemiddelde van 43 % in de EU.

Landelijke Gilden onderzoekt volop hoe we digitalisering kunnen inzetten om het platteland en onze dorpen te versterken.

Weer helemaal mee met de Digiwatte?-videoreeks!

Het Vlaams Kenniscentrum voor Digitale en Mediawijsheid heeft een boeiende Digiwatte?-videoreeks. In die reeks wordt op een laagdrempelige manier uitgelegd hoe je kan videobellen, de energieprijzen online kan vergelijken, je online kan identificeren...

Een digitaal idee? Laat het ons weten!