Warme buurten

Wil je van je buurt een warme buurt maken?
Wil je mensen en organisaties met elkaar verbinden? 
Klinken woorden als participatie en inclusie jou als muziek in de oren? 
Ontdek hier hoe het kan! 
 

InwonersWordenBuren

Waarom gaan voor warme buurten?

Straten kunnen buurten worden en inwoners weer buren, die elkaar bij naam kennen en elkaar helpen.
Het is fijn te kunnen wonen in buurten waar iedereen helpt bouwen aan de samenhang ervan en waar er oog is voor wie het moeilijk heeft. Daarom willen we sterke gemeenschappen creëren als motor van een krachtige samenleving met maximale kansen voor iedereen.
We wakkeren positieve verandering aan in dorpen en buurten, via ontmoeting en verbinding tussen mensen. 

Contacteer één van onze experten rond dit thema.