Menu

Terug naar Campagnes >Plus-plekken

Plus-plekken

73% van de Belgen voelt zich eenzaam. Door de pandemie zijn deze cijfers een pak hoger geworden (64% voor de crisis). Wie eenzaam is heeft 48% meer kans om ongelukkig te zijn (Nationaal Geluksonderzoek). Het ontmoeten van mensen is erg belangrijk. Het zorgt voor verbondenheid met je dorp en veerkracht.

In heel wat dorpen zijn de plaatsen waar vroeger spontaan ontmoeting plaatsvond verdwenen. Denk maar aan de lokale bakker, het postkantoor of de buurtwinkel. Spontane ontmoetingen gebeuren minder en minder en mensen vervreemden van elkaar. Dat is zeker zo voor kwetsbare personen (eenzame ouderen, mensen in armoede).

Daarnaast zien we veel zorg- en welzijnsvoorzieningen die zoeken naar een manier om meer contact te leggen met de buurt. Mensen met psychiatrische problemen of verstandelijke beperkingen willen net als andere burgers erbij horen en meedoen in de maatschappij. Dit erbij horen en meedoen noemen we ook wel sociale inclusie.

Met een Plus-plek willen we ervoor zorgen dat iedereen het gevoel heeft erbij te horen. Ook mensen met een beperking of een psychiatrische achtergrond. We gaan dit doen door hen een centrale rol te geven in de Plus-Plek.

 

Hoe gaan we dit bereiken? 

Het project vindt plaats in 5 Limburgse dorpen (Lafelt, Koninksem, Pelt, Heusden en Lummen). Samen met de stad/gemeente en betrokken zorg- en welzijnsinstellingen (Covida, Stijn vzw en De Winning) gaan we op zoek naar een locatie en concrete invulling. We vertrekken vanuit de lokale context, zoeken interessante partners en organisaties en detecteren concrete noden zowel bij de dorpsgemeenschap als bij de kwetsbare doelgroepen. We starten met een proeftuinperiode en ontwikkelen vervolgens een businessplan. Uiteindelijk moet dit leiden tot de effectieve uitrol van relevante, sociaal inclusieve plekken waar echte uitwisseling en contact plaatsvindt.

 

Wat is een Plus-plek? 

Een Plus-plek is een plaats, waar iedereen terecht kan voor een tas koffie en een portie gezelligheid. Maar waar, afhankelijk van de noden van het dorp, ook andere diensten en producten beschikbaar zijn die het punt aantrekkelijk maakt voor iedereen. Dat kan gaan van een digipunt tot een pakjesdienst, een vergaderlokaal of een buurtwinkel.

De Plus-plek is verbonden aan een zorg- en welzijnsinstelling en zorgt voor een fijne en zinvolle dagbesteding voor de betrokken cliënten. Zo helpen zij mee de dorpsgemeenschap en haar voorzieningenniveau te versterken.

Door laagdrempelige ontmoetingen en een gevoel van betrokkenheid bij de gemeenschap zal de Plus-Plek ook het algemeen welzijn van de kwetsbare groepen in heel het dorp verhogen.

Kortom, met een Plus-Plek zullen we het dorp inclusief versterken.

 

Wat is onze rol in dit project?

Het team maatschappelijke innovatie zorgt voor de procesbegeleiding en de methodische aanpak. 

Plus-Plekken is een PDPO-project in 5 Limburgse dorpen dat wil inspireren en een blijvende impact creëren. We brengen het leerproces in de 5 dorpen in kaart en zetten in op kennisdeling tussen de dorpen (lerend netwerk) en inspiratie voor anderen (inspiratiegids en studiemoment).