Menu

Terug naar Actualiteit >Plattelandsacademie 8 november

Geschreven op 20 september 2022. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
digitalisering overal

Is het platteland smart genoeg voor een digitale samenleving?

Leuven, Diestsevest (5' van station)
9u45 – 13 u
Broodjeslunch
Deelnameprijs € 30 (Leden en gelijkgestelden € 15)  
Organisatie: Landelijke Gilden vzw & provincie West-Vlaanderen
Inschrijven

Zowel onderwijs, zorg, werk, landbouw, transport, ontspanning, sociale relaties, overheidsdiensten… maken gebruik van middelen die we zonder de digitale revolutie niet zouden kennen. Twintig procent van de wereldeconomie is nu digitaal. Toch stelt de Europese Commissie vast dat digitalisering één van de drie ‘kernproblemen’ is van de EU, zowel op het vlak van de eigen productie als op het vlak van de innovatie. Wie méé is, wint. Wie achteropraakt, verliest.

Dit laatste lijkt te gebeuren in de plattelandsgebieden. De Eurobarometer (april 2021) rapporteert dat een kwart van de ondervraagden zich zorgen maakt over de digitale infrastructuur. En volgens de Belgische telecomregulator hinkt ons land serieus achterop met de glasvezeldekking, 6,5 % tegenover het gemiddelde van 43 % in de EU.

De Plattelandsacademie wil dit thema scherpstellen. Samen met de provincie West-Vlaanderen nodigen we experten uit die zowel beleid als praktijk toelichten.

Voor beleidsmakers en plattelandsdenkers en -doeners.   

Met steun Nationale Bank van België. 

 

 

 Programma 

Deel 1 (9u45 - 11u30)​

Sprekers zijn: 
Koen Salemink, geograaf, UGroningen, co-auteur van witboek ‘Digitale ontsluiting van het Nederlandse platteland’ over : "Digitalisering op het platteland. Lessen uit Nederland en Europa."

Nils Walravens, adviseur slimme steden VLAIO, Smart Region Office, over:
"Naar een slimme regio? Wat houdt het in en wat zijn de uitdagingen?"

Lies Debruyne, onderzoeker, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) over: "Hoe geraakt de nieuwe technologie op het platteland? 
Lessons learned uit het EU-project Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas (DESIRA)"

Filip Meuris, Intercommunale Leiedal, over: "Kan digitale technologie de uitdagingen op het platteland beantwoorden? Lessons learned uit het EU-project Connecting Remote Areas (CORA)"

Deel 2 (11u40 - 13u00)

Ilse Mariën, senior onderzoeker en docent, Thomas More en Imec-SMIT-VUB, over:
"Hoe gaan de openbare besturen om met e-inclusie?"

David Geerts, onderzoeksmanager, KU Leuven Digital Society Institute, over: .
"Meerwaarde creëren door een mensgerichte aanpak van digitalisering."

Tussendoor uitleg bij:
- Online diensten platform Welbi (Curando);
- Gemeente zonder gemeentehuis;
- Digitale buurtplatforms (innovatieconsulenten LG). 

Slotwoord door Karl Catteeuw, plattelandsdeskundige, provincie West-Vlaanderen

 

Plaatsen zijn beperkt. Schrijf tijdig in

Vragen?  Contacteer Karel Lhermitte of Karl Catteeuw
karel.lhermitte@landelijkegilden.be - karl.catteeuw@west-vlaanderen.be 

Inschrijven? Dat kan hier!