Als afdeling van Landelijke Gilden hou je persoonsgegevens bij en verwerk/gebruik je deze voor de uitbouw van je werking. Hierdoor ben je verplicht een GDPR-gegevensregister op te maken. In dit register beschrijf je op een eenvoudige wijze hoe je als gilde omgaat met de persoonsgegevens die je bijhoudt en verwerkt. Het opmaken van dit gegevensregister geeft je als bestuur inzicht in wat je doet en waarom je dit doet. Alleen hierdoor al zal je met meer kennis van zaken met persoonsgegevens omgaan. Je kan het register ook gebruiken om aan anderen (je leden, deelnemers, de gegevensbeschermingsautoriteit …) te laten zien hoe je zorg draagt voor de bescherming van persoonsgegevens. Je kan ons voorbeeldregister downloaden met het oog op een korte bespreking op je bestuursvergadering. Pas het document aan de praktijk van je gilde aan, deel het met alle bestuursleden en actualiseer het wanneer nodig.