affiche Open tuinen 2023
Om een volledig beeld te krijgen van Open tuinen vragen we je medewerking en suggesties. Enerzijds om het verloop van de activiteit in cijfers te kunnen uitdrukken, anderzijds om je mening te kennen over onze werking. Maar meer nog om zowel tuineigenaars als bezoekers nog meer van dienst te kunnen zijn.

 

Wij vragen om zeker vraag 1 tem 5 in te vullen.

1. Algemene gegevens
Land
Tot welke leeftijdscategorie behoor je?
bezoekers zonder kortingbezoekers met korting LGbezoekers gratis toegang
bezoekers zonder kortingbezoekers met korting LGbezoekers gratis toegang
3. Wat heb je gebruikt om je opentuindagen te promoten?
4. Infonamiddag deelnemers
5. Neem je deel in 2024?
6. Vind je de nieuwsbrief open tuinen nuttig?
7. Vind je jouw pagina op de website www.tuinvandetoekomst.be/opentuinen goed?
8. thema 2023 bodem
9. Heb je samengewerkt met een andere organisatie tijdens Open tuinen? (Vlaco, imkerbond) ?
10. Werkte je samen met een lokale gilde?
12. Wat denk je van de nieuwe website www.landelijkegilden.be?
13. Je bent lid van Landelijke Gilden. Ben je tevreden over :
Vink aan indien je tevreden bent
Hoe is het aanbod aan lokale activiteiten voor jou?