Nieuwsbrief de Schapenhouder foto cover website

Ontvang jij de nieuwsbrief al?

De nieuwsbrief verschijnt driemaal per jaar en geeft informatie over het houden en verzorgen van schapen, wetgeving, actualiteiten en activiteiten. Leden met een e-mailadres ontvangen de nieuwsbrief digitaal in kleur. Anderen ontvangen een papieren versie in zwart-wit. Wil je hem ook per e-mail ontvangen? Stuur dan een mail naar guido.staels@landelijkegilden.be met als titel 'Nieuwsbrief schapen per e-mail'. Doe hetzelfde als je vandaag nog geen nieuwsbrief ontvangt!