Menu

Terug naar Actualiteit >Basisbereikbaarheid en vervoer op maat blijven een hot topic op het platteland

Geschreven op 13 april 2021. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Busvervoer op het platteland

Landelijke Gilden blijft diep bezorgd over de uitrol van het vervoer op maat. Voor vele plattelandsdorpen zal dat in 2022 de enige vorm van openbaar vervoer zijn. De timing voor de uitrol lijkt ons soms surrealistisch. Het beleid lijkt meer en meer op het orkest dat op de Titanic blijft spelen, terwijl het schip ten onder gaat.

 

Vanaf volgend jaar zal het openbaar vervoer op het platteland bestaan uit een mix van publieke en private vervoersmiddelen zoals taxi's, buurtbusjes, shuttles en deelauto's. Ook het vervoer voor mensen met een fysieke beperking en voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs, zal onder het vervoer op maat vallen. Alle ritten moeten straks geboekt worden bij één Mobiliteitscentrale, een soort overkoepelende super-taxicentrale voor heel Vlaanderen.

Eind januari stapte de Lijn uit de aanbestedingsprocedure wegens ‘te duur, te flou en te complex’. Voor de minister geen probleem, de aanbesteding zou in maart afgerond worden. Ook op 18 maart wilde de minister van geen uitstel weten. Op 1 azpril (nee, geen aprilgrap) kondigde de minister in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) dan toch uitstel ‘tot na de paasvakantie’ aan. Na de gunning heeft de opdrachtnemer 21 dagen de tijd om een gedetailleerd implementatieplan uit te werken.

Over hoe en wanneer de concrete bestekken voor het vervoer op maat en de deelmobiliteit per vervoerregio in de markt zullen gezet worden, heerst grote onduidelijkheid. Over wat er zal gebeuren als er niemand intekent op de aanbesteding, blijft het muisstil. Het testen van de mobiliteitscentrale zelf is voorzien voor oktober-november. Half december zou alles moeten starten samen met de nieuwe uurregeling van de Lijn… Is dit (sur)realistisch?

Ondertussen zijn al heel wat openbare vervoersplannen en oriëntatienota's gepubliceerd. Het valt op dat voor de vervoerregio’s Kempen en Vlaamse Rand het openbaar vervoersplan ontbrekt en dat voor de vervoerregio Antwerpen is geen van beiden beschikbaar is. Verder blijkt de afstemming tussen de vervoerregio’s vaak problematisch en lijken er wel middeleeuwse vestigingsmuren opgetrokken tussen de vervoerregio’s (o.a. tussen VVR Mechelen - VVR Waasland - VVR Vlaamse Rand).

Eind vorig jaar voerde Landelijke Gilden op een vijftal plaatsen actie om aandacht te vragen voor het openbaar vervoer op platteland. Ondertussen groeien er van onderuit lokale actiegroepen*. Elke regio heeft zijn specifieke vragen en verzuchtingen, maar gemeenschappelijk is de vraag naar meer duidelijkheid en de roep naar een volwaardig openbaar vervoer, ook op het platteland.

Lees ook ons hele dossier over mobiliteit. 

*Het betreft o.a. Promobiel Klein-Brabant Vaartland (promobielkbv@gmail.com), Mechelen Mobiel, Red Tram 7 (redtram7@gmail.com), Afschaffing buslijn 38/39 Sint-Amandsberg (janavanrossem87@gmail.com) en op Facebook, Tram 4 moet blijven en behouden lijn 22 tot UZA.

-